Ден: 24.05.2019

Мероприятието се проведен в началния етап на ОУ "Васил Левски" с. Литаково! Официални гости бяха: кметът на с. Литаково Даниел...