Търсят юрисконсулт по заместване

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор по заместване за  длъжността „Юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване“.

Изисквания за заемане на длъжността „Юрисконсулт”:

1. Образование – висше юридическо, минимална образователна степен „магистър”

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

3. Допълнителни изисквания –  придобита юридическа правоспособност, компютърна грамотност – MS Office, да познава нормативната уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация и други, касаещи пряката му работа.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от удостоверение за юридическа правоспособност.

5. Копие от трудова книжка.

6. Документи за придобита квалификация.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите  до 01.07.2019г. включително.

Документите накандидатитесе приемат на гише„Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград            

1 thought on “Търсят юрисконсулт по заместване

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *