Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Само една фирма участва в обществената поръчка за ремонт на площада във Врачеш – Етап 2

Само една фирма е подала документи за участие в обществената поръчка за извършване на строително-монтажни работи – „Благоустрояване на площадно пространство и ремонт на градина в село Врачеш – Етап 2”. Това е софийската фирма „ПАРСЕК ГРУП“ЕООД. Предстои комисията с председател- зам.кмета Цветелин Цветков, да обяви , дали фирмата отговаря на необходимите изисквания. Днес комисията е заседавала и във връзка с установеното в предоставените документи тя взе решение на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП да даде възможност на участника в срок 3/три/ работни дни от получаване на протокол с предписания да отстрани констатираното, за да удовлетвори изискванията на Възложителя. По отношение на поставените минимални изисквания за техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, комисията установи, че участникът отговаря на критериите за подбор.

Строително-ремонтните дейности ще обхванат съществуващата градинка, находяща се срещу ресторант „Каприз”, югоизточно от ул. „Трети март“ в с. Врачеш (между о.т.3, о.т.298 и о.т.305). Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 166 666  лева без ДДС.

Срокът за изпълнение е до 4 месеца, считано от датата на съставяне и подписване на протокол за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Проектът предвижда да бъдат положена нова настилка и павета, да бъде оформен паркинг за автомобили, да бъдат монтирани 19 нови пейки, 13 кошчета за отпадъци, 22 LED осветителни тела. Ще бъде изградена нова детска площадка, в която се предвижда да има  комбинирано детско съоръжение, двойна люлка, една люлка тип „гнездо”,  четири нови пейки с облегалки. Паметникът на освовобителните войни ще бъде преоблицован с нов сив мрамор от Ябланица.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *