Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

19 общински съветници с Декларация- възражение срещу проверките в ТПГ“Ст. Панчев“

Деветнадесет общински съветници подписаха и внесоха днес в Общински съвет-Ботевград Декларация с възражение срещу безпрецедентната проверка, проведена от РУО-София регион, на 21 юни 2019г в ТПГ“Ст.Панчев“ Ботевгард. Публикуваме текста на декларацията:

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДЕТАТЕЛЯ НА РБ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ

ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ

ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

Г-Н ПЛАМЕН НУНЕВ

ДО МИНИСТЪРА НА МОН

Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

ДО МИНИСТЪРА НА МВР

Г-Н МЛАДЕН МАРИНОВ

ДО ОМБУДСМАНА НА РБ

Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА

КОПИЕ

ДО НАЧАЛНИКА НА РУО-СОФИЯ РЕГИОН

Г-ЖА РОСИЦА ИВАНОВА

ДЕКЛАРАЦИЯ

от ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ /МАНДАТ 2015-2019 г./

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД

ОТНОСНО: ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА ПРОВЕРКА ОТ СТРАНА НА РУО – СОФИЯ РЕГИОН, С УЧАСТИЕТО НА ВЪОРЪЖЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МВР, В ТПГ „СТАМЕН ПАНЧЕВ“ – ГР. БОТЕВГРАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Ние, долуподписаните общински съветници от Общински съвет на община Ботевград, остро възразяваме срещу безпрецедентния начин, по който държавни институции са извършили проверка за присъствие на учениците в ТПГ „Стамен Панчев“ – гр. Ботевград,  на 21.06.2019г.

Изразяваме своето възмущение, че е възможно едно българско училище  да бъде заключено, със съдействието на въоръжени униформени и цивилни представители на МВР, водени от началника на РУО – София регион г-жа Росица Иванова, за да се извърши в него рутинна проверка за присъствие на ученици, без лeгитимно заявени правни основания за това и без наличието на каквато и да информация за извършване на оперативно-издирвателни дейности и/или потенциална и евентуална заплаха от извършване на престъпление в района на училището.

Да се извършват проверки, в съответствие със законовата и нормативна уредба, е нормално и въпреки че това държавно професионално училище през последната година е проверявано много пъти, ръководството му до този момент не е възпрепятствало, а е съдействало на съответните институции в тази връзка.

Как тогава, кой и защо реши, че на 21.06.2019г. в сградата му трябва да влезе полиция, учители и ученици да бъдат заключени, да бъдат унижени и стресирани, без да знаят защо? 

Редно ли е отговорни държавни институции, които трябва да дават методически указания и да помагат на училища, работещи предимно с деца в риск или застрашени от отпадане, вместо това да ги заключват за проверка?

Редно ли е Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, създаден с ПМС №100/от 08.06.2018г. на МС на РБ, да бъде компрометиран, защото се използва не с целта, за която е предназначен: да осъществява комуникация с родителите, които трябва да изпълняват отговорността си да осигуряват присъствието на децата си в училище, а не – да наказва учителите и учениците, които са в училище, като ги заключва там, за да ги брои?

Като представители на конституирания с гласовете на гражданите на община Ботевград Общински съвет за мандат 2015 – 2019г., избран да работи по съвест в името на  градивното развитие на населеното място, в което живеем, заявяваме, че подкрепяме държавната политика в посока на развитие на образованието и сме загрижени по отношение на множеството проблеми, които съпътстват реформите в образователната система. В същото време обаче не можем с безучастно мълчание да подминем прецеденти, уронващи престижа на едно училище с 60-годишна история, което функционира на територията на община Ботевград и което, въпреки трудностите, съпътстващи работата му, предвид националната проблематика по темата, към този момент се стреми да изпълнява функциите си на такова, давайки шанс на много деца да придобият професия и да станат част от активното гражданско общество на нашата страна, а не пасивни потребители на социални услуги.

С тази декларация изразяваме готовност да съдействаме на всички държавни институции при воденето на разумен и прозрачен диалог по въпросите на образованието и заетостта, но в същото време изразяваме категоричното си несъгласие с методите, които началникът на РУО – София регион г-жа Росица Иванова използва в качеството си служебно лице спрямо учители и ученици, жители на община Ботевград!

27.06. 2019 г.

гр. БотевградО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *