Община Етрополе стартира проект за предотвратяване и ранно предупреждение при опасност от наводнения, съвместно с община Бела Паланка

С встъпителна  пресконференция бе даден стартът на спечелен проект от Община Етрополе с наименование „Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение при  опасност от наводнения“. Водещ партньор е Община Етрополе, а  нейн партньор е Общинско комунално  предприятие „Комнис“- Бела Паланка. Събитието се състоя в 14.00ч в Многофункционалната зала в сградата на Народно читалище „Тодор Пеев – 1871“.

Зам.кметът Стефан Борисов, който е ръководител на проекта, заяви, че Етрополе е бил обект на три сериозни наводнения, единият от които е бил миналата година. Това е причина общинското ръководство да започне действия по предприемане на адекватни мерки за предотваратяване на наводненията и намаляване на щетите, причинени от тях. Това е и основната цел на проекта за двете общини – Етрополе и Бела Паланка. Гости на пресконференцията бяха Илос Великович  – директор на сръбското общинско предприятие, г-н Джорджи Цветкович – от Община Бела Паланка.

Общата стойност на проекта е 592 254, 37 евро, от които 503 316,20 евро е финансиране от ИПП, 49418,30 евро е национално съфинансиране  и 39, 419 евро е съфинансиране от сръбския партньор. Разпределението  на бюджета по проекта за двете общини е: за Община Етрополе – 329 455,30 евро , за ОКП“Комнис“ Бела Паланка – 262 799,07 евро.

Предвидените дейности по реализацията на проекта, са както следва:

Дейност 1: Изграждане на съвместна трансгранична система за ранно предупреждение при опасност при наводнения“. Това включва: Доставка на телеметрични хидрометрични станции – 4 броя за община Етрополе и 6 броя за община Бела Паланка, оборудвани с видеокамери , батерии и соларни панели за измерване на интензитета на нарастване на водното ниво на реките в двете общини; Създаване на два контролни центъра в двете общини, които ще бъдат оборудвани с измервателни станции , сървър и видео стени; Доставка на специализиран системен софтуер за ранно предупреждение , който ще бъде инсталиран на хардуера в контролния център в Община Етрополе и ще предава данни чрез интернет до контролния център  в община Бела Паланка.

Съвместната система за ранно предупреждение при опасност от наводнения ще използва данни от инсталираните устройства и ще показва в реално време нивото на реките в двете общини. Системата ще отчита също количеството на валежите в региона,която ще обобщава данни  за различни периоди – последните 8 часа, последните 24 часа, последния 1 ден и т.н.

Дейност 2: Осигуряване на специализирано оборудване за дейностите по превенция и реакции. Тази дейност обхваща закупуване на високопроходими автомобили , по един за всяка община . Те ще се използват за евакуация и за транспортиране на екипите за спешна реакция в бедстващи райони , както и за обслужване на и охрана на новоизградената система за наблюдение и ранно предупреждение.

Дейност 3: Провеждане на тематични обучения за управление на риска от наводнения. Ще бъдат обучени общо 30 човека – по 15 от страна на всеки партньор. Това ще са парамедици, медицински сестри, пожарникари, служители на гражданска защита и специализирани служители от местните власти.

Дейност 4: Информация и публичност.

Крайният срок за изпълнение на проекта е24 месеца – до 16 май 2021година.

.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *