Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Пет многофамилни жилищни сгради в Ботевград успешно реализираха проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност

Заключителна пресконференция постави финала на проектъа за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 5 многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 4”. Събитието се проведе днес от 11.00ч общинската администрация. Проект BG16RFOP001-2.001-0176 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Ботевград“ – Етап 4 по Оперативна програма „Регони в растеж“, Приоритетна ос 2 – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.

Главната цел на проекта е подобрявне качеството на живот в Ботевград и намаляване на неравенствата между периферните и централните територии на страната,              чрез повишаване на енергийната ефективност в пет многофамилни жилищни сгради:

МЖС“Орхание“ с адрес ж.к. „В.Левски“ бл.1, МЖС“Хармония“ с адрес ж.к. „В.Левски“ бл.3, МЖС „Боженишки Урвич“, ул.“Боженишки Урвич“2, вх. А,Б,В, МЖС “Дружба“ с адрес бул.“България“ 16 и МЖС“Слънце“ с адрес ж.к. „В.Левски“ бл.21.

Общата стойност на проекта е 1 057 537, 80 лв, от които 898 907,15 лв от  Европейския фонд за регионално развитие и 158 630,65 лв е националното съфинансиране. Срокът за изпълнение бе 30 месеца. В рамките на проекта са изпълнени задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в енергийното обследване на всяка от петте многофамилни жилищни сгради. Реализирани са дейности, свързани с подобряване на достъпа на хора с увреждания, в съответствие с изискванията на Наредба 4/01.07.2009г.

В резултат от изпълнението на проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в петте многофамилни жилищни сгради е постигнат и следният ефект: подобрени са експлоатационните показатели на сградите; понижени са разходите за енергия; подобрен е естетическият облик на сградите.

Обновените многофамилни жилищни сгради вече отговарят на съвременните изисквания за енергийна ефективност, като допринасят за подобряване условията за живот на 57 домакинства, включващи 121 жители на Ботевград.

Общо за петте многофамилни сгради в рамките на проекта са постигнати спестявания на база първична енергия в размер на 1 149 165 kWh/год. и са редуцирани генерираните емисии парникови газове с 209,32 тона.

След пресконференцията кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов и зам.-кметът Румен Христов, официално прерязаха лентата на обновената жилищна сграда на ул. „Васил Левски“ № 3.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *