Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Сметната палата завери без забележки годишния финансов отчет на Община Ботевград за 2018 г.

Сметната палата връчи на кмета на Ботевград г-н Иван Гавалюгов проект на доклад за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Ботевград за 2018 г. 
За трета поредна година финансовият отчет е заверен без забележки. Становището на Сметната палата е, че той дава „вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Ботевград към 31.12.2018г., в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане”.

Съгласно Закона за публичните финанси, Годишният финансов отчет за 2018 г. ще бъде внесен в Общинския Съвет заедно с одитния доклад на Сметната палата.

Финансовият отчет за 2014г. получи отказ от заверка , а за 2015г. бе заверен „с резерви“ от Сметната палата, но след смяната на общинското ръководство и въвеждането на строга финансова политика, съобразена със законовите разпоредби, всички последващи доклади на Сметната палата удостоверяват безупречната работа на общинската финансова дирекция.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *