Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Съветниците в Ботевград упълномощиха кметa Гавалюгов да не подкрепи Бизнес плана на Асоциацията по ВиК

С 19 гласа “за“ Общински съвет Ботевград определи кмета на общината  Иван Гавалюгов за представител на община Ботевград в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, което ще се проведе на 02.09.2019 г. (понеделник) от 14.00 часа в сградата на Областната администрация на Софийска област. Дневният ред включва:

 т. 1 – Одобряване Бизнес план за развитието на дейността на „ВиК” ЕООД – София за периода 2017-2021 г.”

т. 2 от дневния ред: Други: По своя преценка и в защита интересите на община Ботевград.

На заседанието ВиК София ще поиска увеличение цените на услугите, съобщи кметът Иван Гавалюгов  и допълни, че в Бизнес плана са разписани редица инвестиции.  Той  припомни, че ВиК операторът работи по цени отпреди 5 години. „ВиК Бебреш ако съществуваше, нямаше да може да работи по тези цени“, добави Гавалюгов.

Общинският съветник от ГДБОП Тихомир Найденов заяви, че не е логично на 2 септември да се свиква заседание. „Това е бизнес план, правен преди една година. Не считам, че е  редно в края на мандата си общинските съвети да приемат този Бизнес план“.Според Найденов е необходимо да се направи една широка дискусия, съвместно с ВиК асоциацията и от представители на общините по места.“ . За да се приеме едно увеличение на цените, те трябва да са добре аргументирани“, бе аргументът на общинският съветник. По думите му в Бизнес плана  се предвиждат  7 млн. лв инвестиции за 7 години за Софийска област и не е ясно от тях колко ще бъдат разпределени за община Ботевград.

Общинският съветник Йордан Йорданов заяви, че е логично кметът да представлява общината  на заседанието. Той посочи, че той трябва да гласува по съвест.За пореден път Йорданов заяви, че присъединяването на общините към Асоциацията по ВиК е една погрешна политика на държавата. „Аз знам какъв бе натискът, зад вас нямаше парламентарна група, затова не ви упреквам. Не мога да приема драстично увеличение на водата. Бяхме принудени да влезем в Асоциацията с обещанието, че ще дойдат пари от Европа“, добави съветникът. Йорданов с недоумение попита, какво налага да се прибързва с провеждането на извънредното заседание на Асоциацията по В и К на обособена територия.

Д-р Веселка Златева от БСП попита, дали някоя от 22-те общини в Софийска област е приела този Бизнес план и какво би последвало за нашата община , ако Гавалюгов не го подкрепи. В отговор той каза, че Бизнес плана се приема с гласовете на две трети от Общото събрание. В него всяка една от 22-те общини участва с %, съобразно населението. Ботевград участва малко с над 8%. Най-много има държавата – 35%. „Трябва да има 67% от гласовете, за да мине решението. Дори община Ботевград да не подкрепи Бизнес плана, това не означава,че това решение няма да мине“, заяви Гавалюгов. „Теоретично, ако Общото събрание на общините не го подкрепи, КЕВР не би го разглеждал“, добави кметът и посочи, че ако държавата реши и в този случай би намерила „вратичка“.

„Не бяхме поставени под някакъв друг разумен избор“, така Гавалюгов коментира присъединяването на община Ботевград  към Асоциацията по ВиК. По думите му много малко са ВиК дружествата , които са общинска собственост.

Зам.председателят на ОбС Росица Милчева подложи на гласуване предложението По т. 1 на  Комисията по териториално развитие, (внесено от общинският съветник Тихомир Найденов), с което кметът Иван Гавалюгов да не подкрепи Бизнес плана. Деветнадесет общински съветници гласуваха „за“ предложението, с което бе прието.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *