Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

ЦИК не зачете легитимния избор за председател на ОИК-Ботевград и назначи непознат юрист

С решение № 915-МИ от 30.08.2019 Централна Избирателна Комисия назначи Общинска избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. За председател на ОИК служебно е назначена юристът Ирена Андреева, спусната от ГЕРБ от София.

Участващите представители на политическите партии и коалиции по време на консултациите с зам.кмета Румен Христов, на 22 август 2019г, изразиха мнение, че тя не е действащ юрист на територията на община Ботевград и не познава работата на Общински съвет, нито на общинската администрация.

За разлика от нея кандидатът на БСП- адв. Христо Якимов, е добре познат адвокат в Ботевград, бивш член на РИК, действащ юрист на Общински съвет. Той бе ЛЕГИТИМНО избран от болшинството представители по време на консултациите и събра 4 гласа „за“ и двама се въздържаха (ГЕРБ и ДПС). Така на практика председателското място бе определено за БСП за България. Очевидно е, че управляващата партия ГЕРБ не се съобрази с избора и назначи „свой човек“.

В решението на Централната избирателна комисия е посочено, че е постъпило писмо с вх. № МИ 06-215/76 от 22 август 2019 г. от кмета на община Ботевград, Софийска област, с предложения за състав на Общинската избирателна комисия в община Ботевград.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 20 август 2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент. Протоколът е подписан, с изключение на представителя на партия „ГЕРБ“, а представителят на коалиция „БСП за България“, представя становище.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Ботевград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, в състав от 13 членове, както следва:

ДлъжностИме, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛИрена Калинова Андреева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛХристо Петков Якимов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛКорнелия Людмилова Николова
СЕКРЕТАРРадина Михайлова Милкова
ЧЛЕНОВЕ:Мария Гаврилова Накова
 Виктор Христов Велчев
 Полина Любомирова Петкова-Иванова
 Цветанка Данова Банкова
 Зоя Николова Багелейска
 Веселина Тодорова Кръстева
 Пламен Кирилов Китанов
 Николай Васков Николов
 Цветолюб Христов Савов

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.

3. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 30.08.2019 в 19:01 часа

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *