Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

„БСП за България“ обжалва пред ВАС решението на ЦИК за назначаване на ОИК

„БСП за Бългрия“ обжалва пред Върховен административен съд решението на Централната избирателна комисия
Решение № 915-МИ/30.08.2019 относно назначаването на Общинската избирателна комисия. Текстът на жалбата гласи:

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

В установения срок, на основание чл.58, ал.1, вр. чл.57, ал.1, т.5 от Изборния кодекс, обжалваме пред Вас Решение № 915-МИ/30.08.2019 на ЦИК.

Считаме посоченото решение на ЦИК за неправилно и немотивирано, като молим същото да бъде изменено, предвид следното.

При проведените консултации за сформиране на ОИК Ботевград не бе постигнато съгласие между парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България. При това положение, ЦИК определя състава и разпределя длъжностите в ОИК.

От наша страна бе направено предложение за председател на ОИК да бъде назначен адв. Христо Якимов, като подробно мотивирахме предложението си с неговата професионална квалификация. Алтернативно предложихме за секретар да бъде назначена Цветанка Банкова, която по професия е математик и е досегашен дългогодишен участник е ОИК. В този смисъл тя е добре запозната с работата в комисията.

Като втора най-голяма политическа сила в страната не сме съгласни с незачитането на нашите предложения. В своето решение ЦИК е пренебрегнал и двете ни предложения, като Христо Якимов е назначен за зам.-председател, каквото предложение не сме правили, а и не такова е нашата воля.

Предвид изложеното, молим да бъде отменено Решение № 915-МИ/30.08.2019 на ЦИК, в частта, с която е определено ръководството на ОИК Ботевград, като на длъжността Секретар вместо Радина Михайлова Милкова, да бъде назначена Цветанка Данова Банкова, а Радина Михайлова Милкова, да бъде назначена за зам.- председател, вместо Христо Петков Якимов.

Жалбата е подадена днес в законоустановения срок, по електронен път.