Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Ясни са имената на 4-ма кандидати за кметове в община Ботевград

На 11 септември Общинската избирателна комисия регистрира четирима кандидати за кметове на населени места в община Ботевград.

С Решение № 009 Общинската избирателна комисия в Ботевград регистрира Маргарита Димчева Георгиева, като независим кандидат за кмет на кметство с. Новачене, която е издигната от Инициативен комитет, регистриран с Решение №3 от 05.09.2019 г. на ОИК-Ботевград. Приложен е и списък на 296 избиратели подкрепящи регистрацията /на хартиен  носител и в структуриран електронен вид/. Представено е и заявление декларация  съгласно Приложение №65-МИ от кандидата за кмет.

С решение № 010 ОИК регистрира Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Силвия Николаева Христова за независим кандидат за кмет на кметство с. Врачеш.

С решение № 011ОИК регистрира инициативен комитет за издигане на независим кандидат Мая Стефанова Пенчева за кмет на кметство с.Трудове . ОИК-Ботевград разгледа  постъпило заявление с вх. №006/09.09.2019 година в 14.50 ч. от Инициативен комитет в състав: Пенка Георгиева Иванова  ,Албена Василева Петрова и Светозара Станиславова Стефанова  за независим кандидат за кмет на кметство с. Трудовец.

ОИК регистрира и Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет Тодорка Цветкова Петрова за кмет на кметство с.Литаково. ОИК-Ботевград разгледа  постъпило заявление с вх. №007/10.09.2019 година в 14.55 ч. от Инициативен комитет в състав:Лена Костова Генчевa, Петя Веселинова Микова и  Радостина Георгиева Иванова  за независим кандидат за кмет на кметство с. Литаково.

С решение № 013 ОИК Ботевград определи на 29 броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 година.