Д-р Веселка Златева от БСП:”Една община се управлява от силен екип, но това не може да стане без гражданите“

На последната сесия на местния парламент днес общинският съветник от БСП, д-р Веселка Златева, даде своята оценка за работата на Общински съвет-Ботевград, мандат 2015-2019. Тя отправи благодарност към своите колеги от Комисията по социална политика и здравеопазване, които присъстваха редовно на всяко едно заседание.”След това искам да благодаря на моите колеги от групата Koцо Коцев и Иван Райчинов, защото те са били едни от най-редовните присъстващи на заседанията. Методът на работа в Общинския съвет бе малко по-различен от предходния мандат, но всеки Общински съвет се променя. Убедена съм, че кметът Иван Гавалюгов би направил тази зала много по-отдавна, ако знаеше, че сесиите ще продължат като днес и решенията ще се приемат с пълно мнозинство – с 21 гласа. Това е едно от нещата, които той вписа в книгата на направеното, по време на неговото управление”, каза още д-р Златева.
На всички кандидати за кмет на община и общински съветници тя пожела много здраве, упоритост. Да следват целите си и обещанията си , и да ги изпълняват.

”Една община се управлява от силен екип, но това не може да стане без жителите в тази община. И на мен ми се иска да има по-голяма гражданска инициатива и присъствие по време на сесиите и това беше нашето желание, когато в самото начало искахме те да се провеждат в 17ч или 17.30ч. Залите отначало бяха пълни с граждани, но впоследствие те се изпразниха. Много неприятно е да гледаш и в момента празни столове, в които липсват общински съветници, поне на тази сесия, както и на първата. Очаквах 29 съветника да присъстват на нея.”, добави д-р Златева.

Общинският съветник от БСП бе един от най-активните в Общински съвет- Ботевград, през мандат 2015-2019. През 4-годишния период, от 109 заседания има само три отсъствия, по уважителни причини. Със своята активна обществена позиция защитаваше интересите на гражданите от общината.