Ден: 27.03.2020

Във връзка с извънредното положение на пандемия от COVID19 Oбщински съвет Ботевград  заседава с допълнителна точка на редовната сесия вчера...

Уважаеми граждани,  Информираме Ви, че за времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването...