Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Правила и мерки за пожарна безопасност през есенно-зимен сезон

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“:- град Ботевград излиза с препоръки към насленеито на община Ботевград относно правилата и мерките за пожарна безопсаност през настоящия сезон.

През последните дни чувствително паднаха дневните температура, което от своя страна налага  използването на  отоплителни  уреди, предпоставка за нарастване броя на пожарите  през отоплителния сезон.

В тази връзка, РСПБЗН-Ботевград,  напомня  основните правила за пожарна безопасност, които трябва да се спазват през отоплителния сезон, а именно:

I. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):

 • печки с твърдо гориво  е необходимо да бъдат разположени  на разстояние  не по-малко от 50см. от горими и трудногорими конструкции. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;
 • задължително поставяне на негорима подложка, която да излиза най-малко 50 см пред уреда и по 25 см от останалите му страни;
 •  димоотводните тръби (кюнци) трябва да бъдат  проверени, почистени  и стабилно укрепени;
 • печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден;
 • не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи за сушене и др. горими или леснозапалими материали;
 • комините  трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди  задължително в началото на отоплителния сезон, както и периодично в зависимост от интензивността на ползване.
 • в комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията;

В случай, че забележите пукнатини  по тялото на комина, преустановете ползването на  отоплителните уреди  и възстановете целостта на коминното тяло, чрез измазване  с негорим строителен материал. Особено рисков е участъка, разположен  в подпокривното пространство на сградите с горими покривни конструкции;

 • не облицовайте  коминните тела с декоративни  покрития, както и разполагане на горими мебели и материали  на разстояние по-малко от 10 сантиметра;
 • не оставяйте децата сами при работещи отоплителни уреди, не ги заключвайте.
 • не оставяйте без наблюдение работещи отоплителни уреди;

II. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:

 •  никога не оставяйте включени уреди без наблюдение;
 •  при напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите;
 •  не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди;
 • запознайте се с  инструкциите за експлоатация на производителя и
  стриктно ги спазвайте ;
 •  при необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти;
 • контактите трябва да са тип “ШУКО”, по възможност директно от контакта, а не чрез разклонители;
 • върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети и не ги използвайте за сушене на дрехи;

ІІІ. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ  НА  ОТОПЛИТЕЛНИ  УРЕДИ  С  ГАЗ  МЕТАН :

Газификацията на община Ботевград е сравнително добре развита и много  домакинства ползват  за отопление газови уреди  работещи  с природен газ метан.

В тази връзка :

 • най-добре  е да използвате услугите на лицензирани фирми, които да извършват надзор и периодическа проверка на газовите  уреди;
 • стриктно спазвайте инструкциите за безопасна експлоатация;
 • ако усетите специфичен мирис на газ, веднага се обадете на аварийните екипи на газоразпределително дружество и на единния европейски номер за спешни повиквания 112;
 • прекратете експлоатацията на уредите, работещи с метан;
 • затворете крановете към уредите и на самите уреди;
 • отворете прозорците;
 • не палете огън и не пушете;
 • не включвайте и не изключвайте никакво осветление, електрически уреди, звънци и т.н;
 • вземете мерки по уведомяване и евакуиране на застрашените хора на открито и на безопасно разстояние от мястото на теча на газ;


IV. АКО ИМАТЕ БЛИЗЪК ИЛИ СЪСЕД, КОЙТО Е ТРУДНОПОДВИЖЕН ИЛИ БОЛЕН И ПРЕКАРВА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ВРЕМЕТО СИ САМ:

 • обезопасете в противопожарно отношение дома или окажете съдействие за това;
 • особено важно е осигуряването на възможност за незабавна телефонна връзка с телефон 112;
 • при пушачи трябва да бъдат осигурени специални негорими съдове за събиране на угарки;
 • използваните отоплителни уреди да са стандартни и да бъдат поставени на безопасно разстояние от покривката на леглото, завивките и други горими материали;
 • всички отоплителни уреди трябва да са стабилно укрепени;
 • подменете амортизираните и морално остарелите отоплителни уреди и съоръжения с такива със съвременни средства за защита;
 • с времето изолацията на стари електрически шнурове се износва и оголените или прогорели места могат да станат източник на запалване. Подменете ги с нови;


            Граждани, спазвайте правилата за пожарна безопасност. Не позволявайте пожар да унищожи имуществото Ви или да бъде причина за инциденти.

Ако възникне пожар във вашия дом или имот, обадете се на телефон 112.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *