Двама лекари, от общо четирима, са допуснати до трети етап на конкурса за Управител на МБАЛ-Ботевград

Д-р Иван Димитров Стойнов, д-р Ганчо Витанов Пенев, д-р Грациела Иванова Петрова и д-р Цветан Николаев Ангелов

са четиримата явили се кандидати в конкурса за длъжността “Управител на МБАЛ Ботевград“, който се състоя днес от 10:00 ч., в зала „Христо Ботев“ – партерен етаж в Общинската администрация.

След проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите, всички участници в конкурса бяха допуснати до втори етап – представяне на Програма за развитие и дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград” ЕООД за тригодишния период“.

Допуснатите до трети етап – Събеседване, са д-р Ганчо Пенев и д-р Грациела Петрова. 

Да припомним, че в момента в.и.д. „Управител“ на МБАЛ-Ботевград, е д-р Иван Багелейски.

На 13 октомври 2020 г, Общинският съвет даде съгласие за провеждане на конкурса и избра състав на комисията да проведе кон кункурса за нов управител.

Председател е Борис Борисов – зам.кмет на Община Ботевград,Секретар – Николай Николов (Началник на отдел “Правно и нормативно обслужване“. В комисията влизат и двама общиски съветници: д-р Илин Черняшки – Председател на ОбС-Ботевград, д-р Христо Железарски – общински съветник, както и представител на РЗИ – София област. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *