Кметът на Новачене – Катя Петрова с 10 искания за селото

Десет предложения за строително-ремонтни дейности е направила кметът на Кметство Новачене – Катя Петрова. Исканията й са включени в Докладна записка с информация за административното, териториалното и социално икономическото
състояние на е. Новачене, Община Ботевград към края на 2020г.

Предложенията, които са депозирани за благоустрояване на село Новачене са:

  1. Да одобри и приеме актуализация на програмата за строителство и ремонтни дейности на Община Ботевград за 2021г.и в нея да бъдат включени следните обекти в с. Новачене:
  2. Основен ремонт на железобетонен пешеходен мост над река „Рударка”, и над р. „Новаченка” (в началото на селото)
  3. Ремонт на оградата на църковния двор
  4. Ремонт на покрива на и ел. инсталацията на ДГ „Зора”
  5. Ремонт площадното пространство и алеите в центъра на селото
  6. Ремонт на библиотеката на НЧ „Правда 1905”
  7. Почистване на речните корита на р. „Рударка” и р. „Новаченка”
  8. Ремонт на мемориален комплекс „Косматица”
  9. Подмяна на уличното осветление на главен път Е79 от входа до изхода на селото с лед осветление
  10. Направа на още една детска площадка в селото.

За периода, в който новият кмет Катя Петорва е встъпила в длъжност, са извършени следните дейности:

Изчистване и извозване на отпадъци от три нерегламентирани сметища образували се във времето.

Направа на детска площадка по проект ПУДООС , изчистване и подравняване на общински имот, намиращ се в близост до площада.

Направа на ограда на детска площадка предоставена от ОП БКС, ремонт и възстановяване на две чешми на площада и една на ул. „Христо Смирненски”, подехме инициатива за събиране на пластмаса и хартия с цел да апелираме хората да бъдат по- активни и да се включват в други подобни инициативи. Със събраните средства бяха закупени две нови пейки, които се монтираха в центъра на селото за ползване от жители и гости на село Новачене.

В понеделник, 16 ноември, ОП БКС засади 100 бр дървовидна ружа, по алеята на влизане в селото. До две седмици се очаква доставка на LED осветителни тела, за подмяна на уличното осветление.

Доклaдът за селото показва:

В момента цялото землище на село Новачене е 33040дк„ от които 16681 дк.- земеделски фонд, 15372дк. – горски фонд и 987дк. в регулация – регулационен план одобрен със Заповед №24-57/1965г. от ОНС София.

Общия брой на парцелите по регулационен план са 880 бр. Построените сгради са 768 бр., които в момента се обитават от 550 домакинства.

Жителите на селото към 01.01.2020г. наброяват:

По постоянен адрес – 1343 жители

По настоящ адрес – 600 жители Около 550 човека от тях са от ромски произход.

В момента на територията на Новачене функционират:

1 .Кметство, Детска градина „Зора”, ОУ „Васил Левски”, Читалище „Правда – 1905”, Потребителска кооперация, Поща, Църква, 3.К.Новачене, Шивашки цех. Има още двадесет броя регистрирани фирми, занимаващи се предимно с търговия.

Все още на територията на селото дейност развива Районната Потребителна Кооперация „Напред”. Редовно обслужват населението два хранителни магазина – един в центъра на селото и един в югозападната част. Ресторанта в центъра неработи редовно. Тези обекти намират препитание 2 наши жители.

Пощенската станция също работи редовно повечето от жителите на Новачене плащат битовите си сметки (ток, вода, телефон и други) там, пенсионерите получават пенсиите си.

Православният храм „Успение Богородично” в който новаченци съхраняват християнската си вяра е построен през 1898г. Самата сграда представлява кръстокуполна църква с две кубета и е една от най-големите в Ловчанската епархия. Преди 2 години общината отпусна средства и направихме ремонт на фасадата а покрива бе изцяло подменен с нов.

Отец Васил поддържа добре църквата и отбелязва с отслужвания всички църковни празници. В събота и неделя храмът е винаги отворен за посетители.

Отвън оградата на църквата се нуждае от спешен ремонт! В района с даване на курбан се отбелязват празниците „Петровден”, „Илинден” , „Богородица” и „Света троица”.

Земеделска кооперация Новачене – 14 е основният ползвател на обработваемите земи в землището.

Други наематели са фирма „Молтен и Сие”, „З.К. Орхание”-Ботевград, ЕТ „Илиян Димитров”, ЕТ „Поля Костадинова”, „Веселин Яков 1965”ЕООД и още няколко стопани регистрирани като „земеделски производители”.

Обработваемата земя се засява предимно със зърнени култури и е около 6 000 дк. 1 0000 дк. са заети с тройни насаждения – вишни а останалата е „пасище, мера и ливади”. Животновъдството на този етап е доста слабо развито. В селото се отглеждат около 6 (шест) броя крави, 12 бр. коне, около 150 бр. овце.

Шивашкият цех е собственост на фирма „Фючър Хоум” – ЕООД гр. София и дава работа на около 5 (пет) шивачки.

Дърводелски цех собственост на фирма „Екокомерс” – Георги Маринов дава сезонна работа на около 5-6 човека.

Инфраструктура и социално битови условия.

През последните 10-12 години Новачене бележи известен напредък в развитие на инфраструктурата и подобряване на социално -битовите условия за живот ,като се има предвид ,че от 1979г.до 2004г.на територията на селото не беше изградено нищо в това отношение бяхме забравени от всички власти.

Битова канализация за отпадни води е изградена на почти всички улици с изключение на улица „Ивайло”-300метра ,част от улица „Васил Левски”-80метра и част от улица „Филип Тотьо”250метра.

Водоснабдяването с питейна вода може да се каже ,че на този етап е добро,както качеството на водата,тека и нейното количество. В момента се извършва подмяна на водопроводната мрежа в село Новачене,

Тя се добива от два кладенци и захранва два резервоара един 500 кб.м.и един 250кб.м.посредством изградени помпени системи и от тези резервоари се подава вода по гравитачен път в селото.

Последните 3-4 години в селото бе изграден три километров пръстен от полиетиленови тръби със сечение ф 110мм., което захрани системата с по голямо количество вода и постоянно налягане.

Тръбите обаче във водопреносната мрежа са с малко сечение (повечето ф 60) и морално и физически остарели.

Г азификация

Изградена е и газопреносна мрежа за природен газ от общинското дружество „Балкан газ” – 2000 Тя обхваща око 60% от уличната мрежа. Общинските учреждения и институции се отопляват на газ.

Битовите абонати са около 50 на брой.

Улично осветление

Уличното осветление се управлява от 7 трафопоста. Улиците са оборудвани с улично осветление с икономични осветителни тела от 36W мощност. Всичките осветителни тела са 408 броя. Поддържа се редовно.

Пътна мрежа

Общата дължина на уличната мрежа в село Новачене е 22км.

От рехабилитация с асфалтова настилка се нуждаят улиците „Христо Смирненски”, ул. „Ангел Кънчев” и ул.”Безименна”. От частичен ремонт се нуждае парковото пространство на мемориален комплекс „Косматица”, както и площадното пространство в центъра на селото пред кметството.

Преди няколко години беше изградено укрепването на бреговете на р. „Рударка” и изграден нов железобетонен мост. Моста намиращ се в югозападната част, който е пешеходен е почти разрушен и се нуждае от сериозно укрепване.

Събирането и депонирането на битовите отпадъци в селото организирано се извършва от ОП БКС, по определен график едноседмично.

Улица „Ивайло”, „Десета” и „Черешово топче” са отремонтирани с фрезован асфалт.

Здравеопазване и социална политика

По отношение на медицинското обслужване в селото на пълен работен ден работи фелдшер, който е назначен със съдействието на ръководството на общината, за което всички са благодарни. Два дни от седмицата обслужва пациентите си и личен лекар – д-р Дочка Тенева. На двамата са осигурени помещения в сградата на бившия битов комбинат.

Гражданите се обслужват от аптека „МИ и БО” ЕООД,

Социалните дейности обслужва социален работник на място в кметството.

Пенсионерският клуб е привлекателно място за много пенсионери, дори и за по- млади. Чисто,уютно, приятно. Клубът работи всеки ден. Пенсионерите продължават да ползват безплатни карти за пътуване. Продължава раздавани на безплатна храна, от която се възползват 13 човека.

Образование

Детска градина „Зора” функционира целогодишно и в нея се отглеждат и възпитават общо 45 (четиридесет и пет) деца разделени в две групи – яслена и градинска.

В основно училище „Васил Левски”за учебната 2019-2020 година са записани за обучение 86 деца от I-ви до VII – ми клас.

I -ви клас -14 деца,II -ри клас -7 деца,Ш-ти клас- 6 деца,1У-ти клас -17 деца,У-ти клас- 14 деца,У1-ти клас -14 деца,УН-ми клас -14 деца. Учителите които обучават децата са 10 /десет /на брой и трима човека обслужващ персонал. В сградата на училището има изградена отоплителна инсталация ,която използва за горене природен газ. Необходимост има от основен ремонт – саниране, подмяна на дограма, покрив и други мерки за енергийна ефективност. Ремонт на физкултурен салон. Двора и оградата също се нуждаят от рехабилитация.

Култура

Самодейните колективи са духов оркестър , представителен танцов състав, детски танцов състав и певческа група. Танцовият състав „Луди млади” много години представя танцовото изкуство на подиумите в общината и страната. Спечелили са много престижни награди на фестивали у нас и в чужбина. Също така активно участват в чествания на местни и национални празници. За нуждите на танцовия състав са дарени 10 чифта цървули. В момента представителността е малко занижена поради факта, че се случва естествена смяна на поколенията.

1 thought on “Кметът на Новачене – Катя Петрова с 10 искания за селото

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *