Мултисензорна зала бе открита в Дневен център за деца и младежи с увреждания – Ботевград

В навечерието на Деня на християнското семейство в Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Ботевград бяха открити мултисензорна стая, дневна за младежи и обновени кабинети за работа с психолог и педагог. Дневната за младежи беше изцяло отремонтирана, обзаведена и оборудвана благодарение на Ротари клуб – Ботевград и Дамски клуб „Инер уил“- Ботевград, които дариха сумата от 5200 лв. в полза на Дневния център.

Новата мултисензорна зала е изградена и оборудвана по проект „Подай ръка“, реализиран от община Ботевград. Проект „Подай ръка“ е съфинансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ в Община Ботевград. В рамките на настоящия проект се включват дейности за подобряването и модернизирането на съществуващата инфраструктура. Посредством изпълнението на предвидените дейности за ремонт, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване ще се създадат необходимите условия за предоставяне на качествена грижа в комфортна среда. Сензорно-интегративната терапия има за цел да подобри способностите на децата и младежите да си взаимодействат с предмети и пространствени дадености в постоянно променяща се среда, чрез стимулиране на сетивата и предизвикване на адаптивен отговор. Това включва тактилна стимулация, вестибуларна стимулация, проприоцептивна стимулация, стимулация на зрение, слух, мирис. Работата в тази стая ще подпомогне потребителите на социалната услуга да подобрят възприятията, разбиранията, психомоториката и когнитивните си умения, както и да изразяват своите чувства и регулират емоциите си.

Допълнително финансиране за обособяване и обновяване на кабинетите на психолог/ педагог и дневна за деца беше осигурено от Община Ботевград, в размер на 5000лв.

Децата и младежите, техните семейства, както и екипът на ДЦДМУ сърдечно благодарят на всички, които помогнаха да се осъществи модернизацията на социалната услуга и дадоха възможност да се работи по един креативен начин!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *