Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Освобождаване от заплащане наемна цена на ползватели на общинска собственост за периода 01.12.2020г-28.02.2021г, предвижда Община Ботевград

В Общински съвет-Ботевград е внесено предложение до съветниците, с което кметът на общината Иван Гавалюгов предлага на Общински съвет – Ботевград да бъдат освободени или да получат отстъпка наематели на обекти и терени — общинска собственост от заплащането на дължимата наемна цена за периода, през който обектите не работят или са с намален обем от работа, на основание заповедите на Министъра на здравеопазването във вр. с въведената извънредна епидемична обстановка в Република България.

Мотивите на кмета Гавалюгов са следните:“Във връзка с въведените ограничения и преустановяване на работата на различни обекти, съгласно заповеди на Министъра на здравеопазването, наемателите са в затруднено положение. Считам, че подпомогнат по този начин, местният бизнес ще запази своята икономическа активност и в следкризисния период. В момента наемателите са принудени да не осъществяват или осъществяват частично търговската си дейност, заради въведените противоепидемични мерки, но в същото време имат месечни разходи за наем на общинската собственост. Това генерира загуби и може да доведе до бъдещи фалити и невъзможност да се обслужват договорите за наем“.

Във връзка с намерението на общинското ръководство, на редовното заседание на Общиски съвет, предстои да даде съгласие да бъдат освободени наемателите на общински помещения и терени, ползвани от физически и юридически лица за стопанска дейност, както и за дейност на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза от заплащане наемната цена за периода 01.12.2020г.-28.02.2021г., ако дейността им в обекта или наетата общинска площ е забранена по силата на заповед на Министъра на здравеопазването или решение на Министерски съвет.

По втора точка от проекта за решение съветниците ще трябва да дадат съгласие да бъде направена отстъпка на наемателите на общински помещения и терени, ползвани от физически и юридически лица за стопанска дейност, както и за дейност на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза в размер на 50 % от наемната цена за периода 01.12.2020г.-28.02.2021г., в случай на доказано намаление на средномесечния оборот за 2020г. към 30.11.2020г. поне с 50 % спрямо средномесечния оборот за 2019г. (в случай, че търговецът е станал наемател за обекта през 2020г. – средномесечният оборот за октомври – ноември месец 2020г. трябва да е с поне 25% по- нисък от средномесечния оборот за периода януари – септември месец 2020г.)

Коригирането на дължимата наемна цена ще бъде извършено след подаване на декларация от страна на наемателите, удостоверяваща намалението на средномесечните им обороти, съгласно т.2 от Решението.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *