Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Над 40 млн.лв е финансовата рамка на Бюджет 2021 на Община Ботевград

40 079 368 лв е финансовата рамка на проекта за Бюджет 2021.

Утре – 19.01.2021 година /вторник/ от 17.00 часа в зала “Ботевград ще се състои неговото публично обсъждане.

Най-голям дял в приходната част формират местните приходи, които се планират да бъдат 12 402 000 лв. От тях 3 410 000 лв представляват приходи от имуществени данъци, 2 870 000 лв са планираните приходи от такса битови отпадъци , 900 000 – от данък при придобиване на имущество, 1 500 000 – от данък превозни средства, 394 500 – от зимно поддържане и др. 20 721 381 лв представляват обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

В разходната част в раздел „Държавни дейности“ за общинската администрация се предвижда 1 571 000 лв, за детските градини -4 840 171 лв , за детски ясли – 1 081 980лв, Център за подкрепа за личностно развитие – 641 079лв, за Домове за стари хора – 623 400 лв., за читалища – 516 780лв, за музеи и галерии – 124 386 лв.

В раздел „Местни дейности и дофинансиране “ разходите са планират да бъдат 19 380 977 лв, както следва: общинска администрация – 2 364 388 лв, за общински съвет – 199 640 лв, общообразователни училища , детски градини- преходен остатък и капиталови разходи – 1 955 509 лв, за многопрофилни болници – 3 732 111 лв, домашен социален патронаж – 156 000 лв, домове за стари хора – 8621 лв, водоснабдяване и канализация – 728 377 лв, осветление на улици и площади – 277 000 лв; за изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа – 2 675 714 лв, озеленяване – 45 000 лв, чистота – 1 600 000 лв, спорт за всички – 350 000 лв, оркестри и ансамбли – 285 000 лв, текущ ремонт читалища – 56 966 лв, обредни домове и зали – 297 960 лв, приюти за безстопанствени животни – 306 870 лв и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *