102 379 лева на „МБАЛ – Ботевград“ ще отпусне Община Ботевград

В общинска администрация Ботевград е постъпила докладна записка от Орлин Цветков – управител на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД, с искане за отпускане на финансови средства от община Ботевград за закупуване на 29 броя болнични легла, заедно с матраци и шкафчета, на стойност 43 440 лв е ДДС.

Средствата са необходими за нуждите на Нервно отделение, АГО и Клинична лаборатория на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД.

В същата докладна записка е аргументирана нуждата от закупуване /изработване на ново обзавеждане в ремонтираните помещения на стойност 58 939,20 лв с ДДС за нуждите на лечебното заведение.

Предстои Общински съвет да гласува отпускането на 102 379 лева с включен ДДС на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. Средствата ще бъдат отпуснати от собствени приходи на Общината. Те ще бъдат гласувани утре – на извънредното заседание на Общински съвет.

В Докладната записка управителят на болницата – Орлин Цветков посочва, че след проведени съвместни срещи с представители на МБАЛ – Ботевград ЕООД и строителната фирма относно напредъка на ремонтните дейности в лечебното заведение, е получено уверение, че се очаква до м. май 2022г. да бъде изпълнен изцяло ремонта и реконструкцията на етаж 3 – Нервно отделение, АГО и Клинична лаборатория. ‘В тази връзка беше направена проверка на наличното обзавеждане и болнични легла, от която се установи, че последните са негодни за ползване“, заявява Цветков..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.