Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Исторически музей- Правец обявява свободно работно мястo за екскурзовод

Исторически музей- Правец обявява свободно работно мястo за екскурзовод. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

Област на висше образование „Хуманитарни науки“ или „Социални, стопански и правни науки“;

Професионални направления – Туризъм; Връзки с обществеността; Маркетинг и реклама; Културология; История и Археология или Социология, антропология и науки в сферата на културата

Да притежава организационни умения, да умее да работи в екип, адаптивност, комуникативност. Добра компютърна грамотност.

Като предимство се счита:

Чуждоезикова подготовка – Английски или друг чужд език;

Кратко описание на длъжността:

Работи в Исторически музей-Правец и неговите филиали.

Изнася беседи за постоянната експозиции и временните изложби.

Участва в цялостната рекламна и популяризаторска работа.

Изпраща прессъобщения до медиите и други групи публика.

Превежда материали, свързани с временните експозиции на ИМ-Правец.

Участва с преводи в цялостната рекламна и популяризаторска работа на ИМ-Правец.

Осъществява  връзки с български и чуждестранни туроператорски фирми.

Превежда материали, свързани с изобразителното изкуство и дейността на музея.

Участва в подготовката на проекти при кандидатури на чужд език.

 • Необходими документи за кандидатстване:
 • Писмено заявление за участие в конкурс до Директора на Исторически музей-Правец (свободен текст);
 • Автобиография/CV – оригинал;
 • Диплом за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността (копие);
 • Документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, осигурителна, служебна книжка – копие /ако притежава/)
 • Документ за допълнителна квалификация (ако има такава – копие);
 • Документ за самоличност (копие);
 • Свидетелство за съдимост – оригинал /изисква се при постъпване на работа/;
 • Медицинско свидетелство – оригинал /изисква се при постъпване на работа/.
 • Срок за подаване на документите: 15.04.2021 г. включително.

Кандидатите подават документите лично в Исторически музей-Правец на адрес: гр. Правец, пл. Тодор Живков № 4 от 09:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 до 17.00 часа, лице за контакт: Татяна Борисова. Телефон за контакти: 0879688803

 • Събеседване с кандидатите.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *