Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

РСПБЗН-Ботевград с препоръки към гражданите

Със затопляне на времето в началото на пролетта се създава повишена пожарна опасност  от възникване на пожари  при дейности свързани с  почистването на жилищни дворове и при провеждане на излети сред природата . Наличието на големи количества суха тревна растителност, остатъци от нерегламентирани сметища и други територии, върху които се намират горими отпадъци, създават опасност от усложняване на обстановката при възникване на пожари  и тяхното разпространение в полски и  горски фонд.

В тази връзка  Районна служба  “Пожарна  безопасност и защита на населението” -Ботевград, се  обръща към жителите и гостите на община Ботевград, за повишено внимание,  относно недопускане на запалвания и  пожари  и спазване  на основните  правила за пожарна безопасност:

  • препоръчва  се при извършване на пролетно почистване, събраните растителни и други отпадъци да се отстраняват чрез извозване и депониране на определени за целта места (регламентирани сметища);
  • в случай на невъзможност за извозване и депониране на растителни отпадъци от  частните дворове, при  изгарянето им предварително да се вземат мерки за недопускане разпространението на горенето, като не се оставя огъня без наблюдение и се задължително осигуряване на  подръчни средства за гасене – съдове с вода, лопати, мотики;
  • не палете  огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;
  • не се допуска паленето на огън на открито  в личните дворове при наличието на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици  на големи разстояния, без да ви даде възможност за адекватна реакция;
  • при пребиваване в горите или полето, както и при пътуване с превозни средства не изхвърляйте неизгасени клечки кибрит или угарки от цигари;
  • не изхвърляйте стъклени бутилки сред природата – дефекти по тях може да имат ефекта на лупа и да възпламенят сухи треви и растителни отпадъци;
  • абсолютно е забранено  паленето на огън на разстояние по-малко от 100 м от горските масиви, както и паленето на стърнища по слогове, крайпътни ивици и други площи със суха растителност и отпадъци в горските масиви;

при забелязване на признаци на пожар(дим, мирис на изгоряло и пламъци)  в горите и в близост до тях, е необходимо бързо да се оцени обстановката и своевременно да се подаде точно съобщение за забелязания от вас пожар на единния номер за спешни повиквания 112 и при възможност може да се започне гасене с подръчни средства, без да се поема излишен риск.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *