Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Кметът на Литаково иска пускане на пречиствателната станция на селото и изграждане на детска площадка и футболно игрище

Информация за социално-икономическото развитие на село Литаково прие днес Общински съвет-Боевград, която бе изготвена и предсдтавена от кмета на селото – Пешо Младенов. Двадесет и седем общински съветници подкрепиха информацията.

При разработване на програмата за строително-ремонтни дейности на Община Ботевград, за 2022г. за кметство Литаково е необходимо да бъдат решени няколко проблема, счита кметът Младенов, а именно:
Част /втори етаж/ от сградата на кметството, се нуждае и от вътрешен ремонт /напукани стени/, подмяна на електроинсталацията, газифициране на сградата и изграждане на отоплителна инсталация и други. В момента сградата на Кметството се отоплява на дърва.Останалата част е отремонтирана със средства на Община Ботевград, заедно със ремонта по въвеждане на мерки за енергийна ефективност през миналата година. Належащо е почистване коритото на река „Боговина”, както и саниране на НЧ „Светлина 1900”, изграждане на спортна площадка и футболно игрище, и пускане в експлоатация на пречиствателната станция, след смяна на водопровода

Публикуваме текста на информацията:

Кратка географско – историческа справка

Село Литаково е едно от най-старите селища в Ботевградската котловина. Разположено е в югозападната й част, в полите на Стара планина, на 11 км. от Общинския център на Ботевград.

Селището е възникнало върху руините на старо тракийско селище. С течение на годините се създават две нови селища – Рударе и Разпопово. В широките ханове на Разпопово отсядат вестоносците на Търновград за Сердика.

След падането под османско иго селището не просъществувало много време и било съсипано от турците.

Колкото жители на това село са останали живи, след нападението на кърджалийте, наречени кесиджии, се разпръснали на различни страни. Тогава Люто войвода дошъл и заселил селото. Нарекъл го на свое име: “Лютаково” – на мястото на древното село Разпопово. Век по-късно една езикова транскрипция го превръща в Литаково.

На 16.12.1877 г. Литаково е освободено от турско робство. Литаковци участват последователно в Балканската война, Междусъюзническата, Първата и Втората световна война. В центъра на селото има два паметника с имената на загиналите във войните. В мемориалния комплекс „Братска могила” са намират гробовете на майор Томпсън, Ник Монро, Кенк Алек Скот, Ванюша Червеноармееца, Кларк – канадски офицер и др. Братската могила е втората по големина и е интернационална в България, открита през 1969 г. В седем гробници
са погребани и лежат тленните останки на 72-ма партизани и ятаци от с. Литаково, от района и други селища на страната.

Село Литаково е с площ от 70,8 юп2, с надморска височина 410 м. Населението наброява 1821 души.

Просветна и образователна дейност

Детска Градина „Здравец”.

Предучилищно възпитание в с. Литаково е имало още през 1950-1955г. В началото е било в частни къщи, по късно от 1960 г. е имало лятна детска градина в сградата на Начален етап в селото. През 1969 г. в средата на селото е открита новопостроена сграда за детска градина. През тази учебна година детското заведение функционира с две групи и 58 деца. През последните няколко години настъпиха съществени промени във вътрешния и външен облик на детската градина. Във връзка с изискванията на Министерството на образованието в момента се изгражда нова сграда на територията на детската градина за обучаване на четиригодишните.

Основно училище „Васил Левски”

Началното училище в с. Литаково е открито праз 1828г. с една паралелка, което носи името на „Васил Левски”.

На 01.09.1911г. се открива Прогимназията, която е била районна за селата: Литаково, Новачене, Гурково, Радотина, Рашково и Краево, с името на „Христо Ботев”. През 2008 г. двете училища се обединяват в едно, носещо името на „Васил Левски”.

Училището разполага с две сгради, които са в много добро състояние, състоящи се от 7 класни стаи, 6 кабинета от които: 2 ресурсни, 2 методически и 2 компютърни; 1 стая приспособена за физкултурен салон. То е единственото средищно училище в Община Ботевград.

През учебната 2021/2022г. в него се обучават 122 ученика на дневна форма на обучение, 15 ученика се обучават в самостоятелна форма на обучение над 16г.,

13 ученика са със СОП /Специална образователна потребност/, 10 ученика са пътуващи от съседните села: Радотина, Рашково и Краево.

През учебната 2020г./2021г. завършили VII клас са 20 ученика, които са се записали в средните училища в гр. Ботевград.

Култура

Читалище „Светлина-1900”

На 02.02.1900 г. е взето решение за основаване на библиотека „Развитие”. Дейността е голяма. След войната на 08.01.1922г. след общо събрание се възобновява дружеството под името „Светлина”, което развива активна културно- масова дейност. На 09.08.1958г. започва строителството на читалищен дом, който е завършен и открит на 09.09.1963г. Четири месеца преди откриването му започва да функционира стационарно кино.

Читалището в с. Литаково е основен културен център, с богата дейност. То организира чествания и празници, свързани с местния и национален календар. Към читалището има самодейни състави: Танцов състав за народни танци, Духова музика, Певческа група и др. То работи съвместно с Кметството, ДГ „Здравец”, Основно училище „Васил Левски” и Пенсионерския клуб. Литаковската духова музика е известна не само в селото и общината, но и в национален мащаб.

Пенсионерският клуб в Литаково, е средище на интересни срещи и привлекателно място за млади и стари, там винаги се организират: тържества по различни поводи; екскурзии в страната и чужбина, когато е възможно и други мероприятия.

Вяра

Старите селища Разпопово и Рударе съзиждат каменна църква – „Свети Николай”. След набезите на турците храмът бил унищожен. Със султански ферман се възстановява църквата „Свети Николай”. За две години и половина църквата е построена от уста Никола от Мирково.

Църквата е разположена на около декар и половина, с каменна ограда и двукатна сграда. Камбанарията е построена след Освобождението, а камбаните са доставени от Виена. Тя е в страни от сградата на църквата и е висока около 15 метра. В района на църковния комплекс са погребани Ботеви четници. В църквата редовно се извършват богослужения и православни обреди.

В с. Литаково има изградени много параклиси, почитани и до днес от населението.

Административно обслужване

Основната дейност на Кметството е бързо и качествено обслужване на населението, в това число извършване на административни, счетоводни и технически услуги. Служба АПОН извършва адресна регистрация, нотариални заверки, работа с НБД, към счетоводните дейности са включени и събирането на местни данъци и такси. Техническите услуги включват, както обслужване на Литаково, така и на селата Радотина, Рашково и Краево.

Здравеопазване и социална политика

В с. Литаково има построен Здравен дом, в който има всичко необходимо за обслужване на населението, но единствено се ползва и работи аптеката, която е частна собственост. За по-голямата част от хората на селото се грижат доктор Накова и доктор Пламен Димитров. Те обаче приемат пациентите си в кабинетите си в общинската болница в Ботевград.

Социалните работници на ДСП, отговарящи за Литаково, посещават селото по график.

Всекидневно в село Литаково, се раздава топъл обяд на нуждаещи се жители.

Поминък и трудова заетост

Село Литаково се намира в полите на Стара планина и това предразполага развитието на дърводобива в района. В момента има фирми, които добиват дърва за огрев. Основно в тях работят жители на Литаково. На територията на селото работят още: завод „ОКТО – 7”, Телен цех на фирма „Искър – 2000“, Транспортна фирма, Строително – транспортна фирма, търговски обекти /девет магазини за хранителни стоки, магазини за облекло и стоки за бита, железария, заведения – сладкарница и кафета, фурна за производство на тестени изделия/, в които работят хора от селото. Много от жителите работят в големите фирми на територията на гр. Ботевград, а тези които се занимават със строителство, са предимно в София. В землището на село Литаково е добре развито животновъдството и земеделието.

Спорт

Към настоящия момент спортната дейност в Литаково не е добре развита, тъй като в селото няма изградени спортни площадки или стадион. Подрастващите спортуват на улицата /но там вече е опасно, поради шофирането с несъобразена скорост/ или в дворовете на училищата и детската градина.

В момента селото разполага с една детска площадка, намираща се до детската градина, но е твърде недостатъчна, за да обхване всички желаещи. За това жителите се нуждаят от изграждането на Детска площадка с кът за отдих. За осигуряване на терен за целта през 2020г. беше съборена и почистена полуразрушена сграда – бивш велурен цех.

Свършено до момента от кмета Пешо Младенов, съвместно с Община Ботевград:

 1. Подмяна на водопроводната мрежа /около 90% е подменена/ – след одобрен проект на Община Ботевград.
 2. Засипване на разкопаното и възстановяване на настилката на част от улиците със сменен водопровод.
 3. Монтаж на допълнителни осветителни тела и редовно подмяна на изгорели такива.
 4. Подмяна на покрива на сградата на младежкият дом.
 5. Направа на пейки и цветарници пред сградата на обновеното кметство.
 6. Изграждане и откриване на бюст – паметник на Васил Левски.
 7. Събаряне на стара сграда и направа на нова на територията на детската градина за обучаване на четиригодишните.
 8. Предвидените дейности по подмяна и изграждане на тротоари по улица „6- ти септември”, са извършени от фирма „Европейски пътища”, във връзка с проекта за рехабилитация на пътя Ботевград – Ребърково.
 9. Извършено е почистване и загробване на нерегламентирани сметища по поречията на р. „Боговина” и р. „Писана”, със съдействието на фирма „ВЕРА СТРОЙ”.
 10. Регулярно почистване на гробищният парк и братската могила.
 11. Сметосъбирането на с. Литаково се извършва регулярно по установен график. За изминалата година на населението са раздадени 50 съда за битови отпадъци.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *