Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Обявиха обществена поръчка за строителен надзор при ремонта на 4 пътя в общината

Община Ботевград обяви обществена поръчка „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на Община Ботевград“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.“, с одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж за всеки от четирите обекта (трета категория строежи съгласно НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ), които ще бъдат приложени към документацията за обществената поръчка. Обществената поръчка е разделена в четири обособени позиции, както следва:

 • Обособена позиция 1– „Упражняване на строителен надзор за обект: „Рехабилитация на участък от път SFO1040: /I-1, Ботевград – Витиня/ – Врачеш – Врачешки манастир“, включващ следните дейности
 • Ремонт на участък от път  SFO1040:/I-1, Ботевград – Витиня/ – Врачеш – Врачешки манастир“
 • Изграждане на защитни тръби по дължината на ремонтираните участъци от път SFO1040:/I-1, Ботевград – Витиня/ – Врачеш – Врачешки манастир
 • Изграждане на тротоари по дължината на ремонтираните участъци от път SFO1040:/I-1, Ботевград – Витиня/ – Врачеш – Врачешки манастир
 • Ремонт на големи съоръжения за обект SFO1040:/I-1, Ботевград – Витиня/ – Врачеш – Врачешки манастир“
 • Обособена позиция 2 – „Упражняване на строителен надзор за обект: „Рехабилитация на участък от път SFO2046: /SFO1093, Новачене – Боженица/ Боженица – Граница общ.(Ботевград-Роман) – Курново – ЖП гара Струпец – /VRC1143/“, включващ следните дейности
 • Ремонт на участък от път SFO2046/SFO1093, Новачене – Боженица/Боженижа – Граница общ. (Ботевград – Роман) – Курново – жп. Гара Струпец – /VRC1143/
 • Изграждане на тротоари по дължината на ремонтирания участък от път SFO2046/SFO1093, Новачене – Боженица/Боженижа – Граница общ. (Ботевград – Роман) – Курново – жп. Гара Струпец – /VRC1143/
 •  Изграждане на защитни тръби по дължината на ремонтираните участъци от път SFO2046/SFO1093, Новачене – Боженица/Боженижа – Граница общ. (Ботевград – Роман) – Курново – жп. Гара Струпец – /VRC1143/
 • Обособена позиция 3 – „Упражняване на строителен надзор за обект: „Рехабилитация на участък от път SFO2047: /I-3/ Ботевград – летовище Зелин“, включваща следните дейности:
 • Ремонт на участък от път SFO2047: /I-3/ Ботевград – лет. Зелин
 •  Изграждане на тротоари  по дължината на ремонтирания участък от път SFO2047: /I-3/ Ботевград – лет. Зелин
 • Изграждане на защитни тръби по дължината на ремонтираните участъци от път SFO2047: /I-3/ Ботевград – лет. Зелин
 • Ремонт на големи съоръжения за обект SFO2047: /I-3/ Ботевград – летовище Зелин
 • Обособена позиция  4 – „Упражняване на строителен надзор за обект: „Рехабилитация на участък от път SFO3056: /SFO3054, Новачaне – Липница/ Липница – Елов дол – /SFO2046/“, включващ следните дейности:
 • Ремонт на участък от път SFO3056:/ SFO3054, Новачене – Липница / Липница – Елов дол – / SFO2046/
 • Изграждане на защитни тръби по дължината на ремонтираните участъци от път SFO3056:/ SFO3054, Новачене – Липница / Липница – Елов дол – / SFO2046/ „.

Прогнозната стойност без ДДС е 110 020,00 лв.

Крайният срок за подаване на оферти е 28 април

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *