Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Предстои изработване на проект за изменение на подробния устройствен план на територията на ЖК „ЮГ“ (бивш двор на „ТКЗС“)

Община Ботевград предприема действия по възлагане изработването на проект за изменение на подробния устройствен план на територията на ЖК „ЮГ“ (бивш двор на „ТКЗС“).

Територията е с одобрен през 1990г. регулационен план, който е неприложен. В обхвата му след одобряването са възстановени бивши частни имоти, които предвид това, че плана не е приложен, са възпрепятствани от това да бъдат рационално използвани. След консултация с експерти в областта, е стигнато до заключение, че решението на проблема е да бъде изработен нов план, изменение на одобрения от 1990г., който да предвиди нова улична регулация, инфраструктура и урегулирани поземлени имоти за всички собственици на възстановени имоти на територията. Обхватът на територията, която се засяга, е показан на приложения картен материал.

В тази връзка Община Ботевград е подготвила Анкетна карта, насочена към собствениците на имоти в тази територия и събира информация за техните искания относно предназначението, начина и характера на застрояване, броя и размера и т.н. на новите урегулирани имоти, които да бъдат заложени в проекта.

Анкетната карта може да изтеглена от тук. Попълнената анкетна карта, придружена с копие от документ за собственост и удостоверение за наследници (при необходимост) може да бъде предоставена в центъра за административно обслужване на Община Ботевград. Картата и прилежащите документи могат също така да бъдат изпратени сканирани на имейл адрес: obshtina@botevgrad.org.

След събирането на информацията по анкетните карти и при наличие на предварителен проект за изменение на плана, ще се проведе обществено обсъждане и разговори със собствениците, което ще бъде публично обявено.

Община Ботевград моли всички, които са собственици на имоти в тази територия да покажат заинтересованост, за да се направи адекватна обратна връзка и да се реши един проблем, отлежал с години, а в същото време тази територия е част от естественото развитие на града в южна посока. Срокът за приемане на анкетните карти е до 26.04.2022г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *