Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Само една фирма участва в обществената поръчка за благоустрояване на жилищен комплекс в кв.57 и основен ремонт на южния тротоар на бул. „Цар Освободител“ и на западния тротоар на ул. „Рила“

Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет „Благоустрояване на УПИ-II-за жилищен комплекс в кв.57, основен ремонт на южния тротоар на бул. „Цар Освободител“ в участъка от о.т.139 до о.т.147а и основен ремонт на западния тротоар на ул. „Рила“ в участъка от о.т.139 до о.т.469 по плана на гр.Ботевград“. На 15 април бе отворена единствената постъпила оферта на фирма ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ ЕООД.

Общата прогнозна стойност на общестената порчъка е 241 667,00 лв без ДДС. Фирмата е предложила цена 240 508,64 лв.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие бе на 14 април 2022 (четвъртък ), до 23:59 ч.

С проекта се предвижда изграждане на нова алея, около която се организират нови рекреационни кътове.

Предвижда се паркингът да се разшири в западна посока, а цялото пространство да се преорганизира и преразчертава, така че да се поберат максимален брой автомобили.

Предвижда се да се подмени настилката по южния тротоар на бул. „Цар Освободител“ в участъка от о.т. 139 до о.т. 147а, като в този участък тротоара се разширява и се поставят зелени ивици, които да бъдат като защитна преграда между пешеходния и автомобилния поток.

Ще се ремонтира също и западния тротоар на ул. „Рила“ в участъка от о.т. 139 до о.т. 469, в този участък се обособява паркинг перпиндикулярно на ул.„Рила“ за 6 бр. автомобили. Фримата предлага да бъде извършено пренареждане на тротоарна настилка с плочи 40/40/5 върху пясък или  кариерна  отсевка  с деб. 5 см. фугирани с кварцов пясък – 315 кв.м. Предвижда се доставка и монтаж на 16 броя пейки по детайл на възложителя.

Всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение, както и техните количества, са посочени в техническата спецификация и количествената сметка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *