Ден: 26.05.2022

Създадена е Временна комисия, която ще изготви проект на Наредба за условията, реда, критериите за подпомагане на спортните клубове, за...

Тихомир Петров Котов, магистър-фармацевт в болничната аптека, бе избран днес от общинските съветници в Ботевград да бъде представител на община...