Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Предстои обновяване на пешеходна зона в централна градска част на Ботевград

Община Ботевград обяви обществена поръчка за „Рехабилитация и обновяване на пешеходна зона в централна градска част на гр. Ботевград – Етап 1“.

Основната цел на проекта е благоустрояване и паркоустрояване на площите в обхвата на Етап 1 от проект „Етапно изграждане, рехабилитация и обновяване на пешеходна зона в централна градска част на гр. Ботевград“. Настоящата обществена поръчка, включва изпълнението на Етап 1 от визирания проект, който е с обхват улица „Гурко“ и бул. “Трети март“.  Етап I  обхваща пешеходното пространство по ул. „Гурко“ от осова т. №19 до осова т. №78 и зоната по на ул. „Трети март“ от осова т.№223 до сграда на Бизнес центъра. Предвижда се строително-монтажните дейности в Етап I също ще са разделени на две части, съответно една по ул.„Гурко“ и една по ул. „Трети март“ с цел оптимално организиране, удобство и достъп на гражданите по време на строителството. Обща площ на Зоните, в които ще се работи – 7025 м², разпределена както следва:

Площ на ул.“Гурко“: 1433м²

Площ на бул.“Трети март“: 5592 м². 


Прогнозните разходи за СМР са 2 450 000 лв без ДДС. Непредвидените разходи са в размер на 10% – 245 000лв без ДДС. Сумата с непредвидени разходи е 2 695 000 лв без ДДС.

Зоната по ул.‘‘Гурко“: Премахва се съществуващата настилка от гранитни плочи,
бетонови плочи и паважна настилка от естествен камък. Отнема се също подложния слой
пясък и трошен камък, както и част от земната основа до достигане на 70см дълбочина под
проектно ниво на новата настилка. Съществуващата настилка пред двата вход/изхода към
Обредния дом се демонтира, включително облицовката на подземната кафе-сладкарница в
зоната на ул.“Гурко“. Демонтира се също осветителните тела и стълбове, съществуващите
линейни отводнители, шахти и други елементи от техническата инфраструктура, пейки ,
кошчета и други елементи на градското обзавеждане.

Зоната ще запази своята функционалност, а именно изцяло пешеходна
зона с настилка предвидена да поема натоварване от автомобили и специализирани
транспортни средства – линейки, пожарни и други. Настилката ще бъде разделена на три
ивици, като централна ще бъде от гранитни плочи 60/60см с дебелина 8см, монтирани с
циментово лепило върху бетонова плоча, а в двата края ще бъде бетонова паважна настилка
върху земновлажен бетон. Създават се нови зелени пространства по северното протежение
на ул.“Гурко“, до фасадата на Обредния дом. Предвижда се поставяне на три клоца с цел
засаждане на висока дървесна растителност. Новите клоцове ще бъдат изградени като
независима ст.бет.конструкция долепена на фуга до фасадната плоскост на Обредния дом.
Клоцовете ще бъдат хидроизолирани отвътре и защитени с геотекстил от кореновата
система на дървесната растителност. Предвижда се поставяне на фибробетонови пейки с
облегалки, полирани фибробетонови кошчета за разделно събиране на боклуци, ново
енергоефективно осветление.

Зоната по бул.‘‘Трети март“: Премахва се съществуващата настилка от гранитни
плочи, бетонови плочи и паважна настилка от естествен камък. Отнема се подложния пласт
от пясък и трошен камък, както и част от земната основа до достигане на 70см дълбочина
под проектно ниво на новата настилка. Демонтират се осветителните тела и стълбове,
съществуващите линейни отводнители, шахти и други елементи от техническата
инфраструктура, също пейки, кошчета и други елементи на градското обзавеждане. Част от
клоцовете в зоната се премахват и се изграждат нови показани в графичната част на
Техническия проект, на друга част от клоцовете се демонтира съществуващата облицовка
и се облицова с нови полирани фибробетонови елементи.
Премахване се стара ст. бетонова рампа в близост до бизнес центъра, защото не еотговаря
на нормативния наклон за преодоляване на разликата в нивата. В зоната на съществуващия
паркинг по бул.“Трети март“ се премахва съществуващата асфалтова настилка и се полага
нова такава, като преди това се полага и новата водопроводна мрежа показана в част ВиК.
Асфалтовата настилка е съобразена с новото проектно решение на паркоместата, промяната
на габаритите на тротоарите, достъпната среда , зелени площи и бетонови бордюри. В
зоната на проектната разработка на Етап 1 се запазва съществуващата канализационна
мрежа и се изгражда нова водопроводна показана в част ВиК.

Зонат в пресечната си зона с ул.“Гурко“ до Бизнес центъра
е изцяло пешеходен ,с новопроектирана рампа с нормативен наклон от 5% и двоен метален
парапет с h=90см за хора с намалена подвижност. В зоната пред хотелът и продължението
на бул.“Трети март“ в посока бул.“България“ е проектиран автомобилен паркинг,
предвидени са също паркоместа за таксита, за хора с намалена подвиждност и подход за
специализирани превозни средства и достъп до площад „Саранск“. Пешеходния тротоар
към Универсалният магазин и площад „Саранск“ е разширен , а този от югозапад е намален,
но с необходимия габарит за такъв клас улица. Към двата тротоара е отделена нова зона за
озеленяване и висока дървесна растителност, която ще намали шума и замърсяването от
автомобилния трафик. Пред хотела се запазва кръговото движение на превозни средства ,
но с нова конструкция и габарит на озеленения клоц за да осигури нормативните
разстояния на автомобилното платно за завиване на автобуси. Зелената площ на клоца
запазва висока дървена растителност и добавя нови храстови масиви. Изгражда се нов
ст.бет.клоц /номер 4 в графичната част на проекта/, които отделя пешеходната зона по
ул.“Гурко“ от уличното платно и паркинг по ул.“Трети март“, пред хотела.
Клоц 4 също е предвиден с ниска и висока дървесна растителност за създаване на една
приятна паркова среда. Непосредсвено пред него в зоната на пресичане между ул.“Гурко“
и бул.“Трети март“ е позициониран скулптурен елемент- оксидирани метални рамки със
стиховете на Христо Ботев. Паната със стихове ще са експонирани на триплексово стъкло
с led подсветка. Има предвидена бетонова питейна фонтанка в близост до скулптурния
елемент , осигуряваща възможност да се ползва и от хора с намалена подвижност.
Непосредствено до уличното платно за поставяне върху тротоара са предвидени бетонови
антипаркинг елементи. Не се предвижда премахване на дървесна растителност. Местата
около кореновата система на дърветата се разширява.

Крайният срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка е 5 юли. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *