Община Ботевград обявява свободно работно място

Община Ботевград обявява свободно работно място по ПМС №66 на минимална работна заплата на трудов договор за длъжността Технически сътрудник „Контрольор автомобилен транспорт“.

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Технически сътрудник „Контрольор автомобилен транспорт“:

  1. Образование – средно.
  2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.
  3. Допълнителни изисквания, носещи предимство: умения за работа с касов апарат и PDA устройство, способност за работа в екип, комуникативност, лоялност, етичност и отговорност.
  4. Кратко описание на длъжността: следи за реда, за платено и безплатно почасово паркиране на МПС в „Зона кратковременно платено паркиране“ гр. Ботевград, информира клиентите на „Зона кратковременно платено паркиране“ гр. Ботевград, за техните права и задължения, свързани с кратковременното паркиране.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

  1. Заявление до Кмета на община Ботевград.
  2. Автобиография.
  3. Копие от документ за завършено образование.
  4. Копие от трудова книжка, УП-3.

Срок за подаване на документите е от 04.07.2022г. до 15.07.2022г. включително.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Документите се подават в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, гише „Деловодство” в ЦАО на партерния етаж всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.
Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.