Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Забранява се ползването на вода за непитейни нужди в община Етрополе

Настъпилото засушаване и намаляване на дебита на водоизточниците за питейно-битово водостнабдяване на територията на община Етрополе е причина кметът Димитър Димитров да издаде заповед, с която се забранява използванетона питейна вода в населените места на общината за поливане на зелени площи, насаждения, измиване на улици, площади, превозни средства и други непитейни, промишлени, производствени нужди.

Нарушителите на заповедта ще бъдат санкционирани съгласно разпоредбите на Наредба №1 за общественият ред в град Етрополе. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на служителите на общинския инспекторат, „ВиК“ Етрополе, кметовете и кметските наместници на населените места в община Етрополе.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *