Общинският съвет одобри средства за реализирането на 9 улици, южно от ж.к. Васил Левски

Съгласно предвижданията на Общия устройствен план но община Ботевград, разширението на град Ботевград и изграждането на нови жилищни квартали е в посока южно от ж.к. Васил Левски. В тази връзка, Община Ботевград е възложила изработването на инвестиционен проект за улични мрежи и съоръжения, с цел извървършване на необходимите благоустройствени мероприятия в жилищен квартал Васил Левски.

Целта на проекта и възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и осигуряване на условия за безопастност на движението, реализиране на югоизточен обход на ж.к. Васил Левски.

В проекта е предвидено поетапно изпълнение на 9 улици- полагане на нови бордюри и нова тротоарна настилка от бетонови плочи, понижаване на бордюрите в зоните на кръстовищата, с оглед на осигуряването на достъпна среда за движение на хора с увреждания. Ще бъде изградена асфалтобетонна и тротоарна настилка на улицата, гарантиране на добро отводняване и безопасност при организацията на движението.

Към настоящият момент не е осигурено външно финансиране за изпълнението на дейностите, заради което е необходимо Община Ботевград да започне изпълнението на проекта със средства от собствени приходи.

Общинският съвет даде съгласие да бъдат отпуснати средства от собствени приходи на Общината в размер до 550 000лв. с ДДС за реализация на дейности по проекта.

Още по темата вижте във видеото:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *