Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Нови ковид мерки в училища и детски градини от 15 септември

От 15 септември до 14 октомври със заповед на министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП).

Считано от четвъртък, 15 септември, в детските ясли и градини при възможност работата с деца трябва да се организира в една и съща група и с един и същи персонал. Работата на психолозите, логопедите и ресурсните учители в детските градини се организира индивидуално или в малки групи. При възможност сутрешният прием на децата трябва да се осъществява през всички възможни входове на детската градина/ясла, по предварително изготвен график, с цел недопускане смесването на деца от различни групи.

Съгласно заповедта от 15 септември в училищата и центровете за специална образователна подкрепа трябва:

  • да се спазва физическа дистанция между учениците от отделни паралелки; между педагогическия персонал и между родителите и персонала;
  • при възможност трябва да се въведе различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за отделните паралелки, класове;
  • да се премине на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня;
  • да се определи отделна класна стая за всяка паралелка; да се ограничат учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката;
  • приемът на учениците да се осъществява през повече входове (за училищата/ЦСОП с повече от 100 ученици);
  • храненето в училище/ЦСОП трябва да се осъществява по график, без струпване на ученици от различни паралелки;

До 14 октомври провеждането на родителски срещи в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа трябва да се осъществява от разстояние, а при необходимост от пряка комуникация – да се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. Също така е необходимо провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

Източник: Kmeta.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *