Агенцията по обществени поръчки с проверка на поръчка на МБАЛ Ботевград

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е проверила на случаен принцип седем процедури за обществени поръчки по член 232 от Закона за обществени поръчки в периода 8-19 август. Това става известно от бюлетин на Агенцията, получен днес от БТА.

Проверяваните процедури се определят от специализиран софтуер по методика, която отчита нивото на риск.

Проверката на АОП се извършва на два етапа – преди и след стартиране на процедурата и обхваща решението и обявлението, с които се оповестява откриването, техническата спецификация и методиката за оценка, когато е приложимо.

Проверени са седем възложители: Столична община, Агенция „Пътна инфраструктура“, Втора САГБАЛ – Шейново ЕАД, Община Кюстендил, МБАЛ – Разлог ЕООД, Дирекция комуникационни и информационни системи, МБАЛ Ботевград ЕООД.

Проверяваната обществена поръчка на Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград ЕООД е за „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД“ със срок за изпълнение – 12 месеца. Тя е с прогнозната стойност без ДДС от 203 591,59 лв., а критерий за възлагане е най-ниска цена. Финансирането е със средства от ЕС. В становището си АОП посочва, че не са установени несъответствия с изискванията на ЗОП.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *