Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата 2024“

Предстои провеждане на конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата 2024“, който има дългогодишна традиция и се е утвърдил през годините като добра практика при придобиване на основни познания от децата и учениците за рисковете от бедствия и пожари и за начините на поведение в такива ситуации.

Състои се от три етапа:

 • Общински – до 31 март;
 • Областен – до 30 април;
 • Национален – до 30 юни.

Конкурсът е съвместна проява на Министерство на вътрешните работи в партньорство с Министерство на образованието и науката. Областния етап на конкурса е съвместна проява на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София и Регионално управление на образованието София област.

В конкурса право на участие имат деца и ученици от 7 до 18 годишна възраст, разделени на три групи:

 • Първа група – от 7 до 10 години;
 • Втора група – от 11 до 13 години;
 • Трета група – от 14 до 18 години.

Участниците, класирали се на първо, второ и трето място в националния етап на конкурса, имат право на финансово подпомагане по реда на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Задължително всяка рисунка трябва да бъде придружена от:

 • Кратко описание на отделен лист, на български или на английски език, което да е прикрепено към гърба й;
 • На гърба на рисунката трябва да бъдат написани трите имена, възраст и точен адрес на участника, училище, педагогически ръководител и телефон за връзка;
 • Техниката за рисуване е по избор на участника;
 • Задължително да бъде спазен формата на рисунката – размер на листа 35/50 cm, без да е паспартирана;
 • Всеки участник трябва да попълни и изпрати заедно с рисунката декларация – Приложение 1 от Правилата. Декларациите за лица до 14 години се попълват от родител или настойник, като задължително се вписват трите имена на участника в конкурса. Декларациите за лица от 14 до 18 годишна възраст се попълват и подписват от автора на рисунката и се преподписват от родител или настойник.

Рисунките, описанията и декларациите към тях може да се изпращат в съответната Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ по местоживеене или в РУО-София област най-късно до 26.04.2024 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *