Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Актуално: Средствата за работа с уязвими групи през 2024 г.

На 16 април 2024 г. бе публикувана Заповедта за разпределението на средствата за работа с уязвими групи по конкретните образователни институции. Общо 1540 детски градини, общообразователни училища и професионални гимназии ще получат средства за работа с уязвими групи през 2024 година. Това става съгласно член 52а от Наредбата за финансирането, който бе променен от началото на юли 2023 г., така че да бъдат предоставени специални средства за назначаване на образователни медиатори. Три иновативни елемента съдържа променената Наредба и Заповедта към нея.

Първият е увеличаването на средствата за образователни медиатори, помощници на учителя и социални работници. През 2023 г. такива бяха отпуснати само на училища и ДГ, които имаха назначени служители на тези позиции към 01.07.2023. От началото на 2024 г., всички училища и ДГ с концентрация на уязвими групи, получават средства по тази алинея. Те са увеличени в сравнение с предходната година – на 18 000 лв. за цяла позиция. Това означава, че образователната институция ще получи по 1500 лв. месечно, ако има цяла бройка за образователен медиатор…. Тези средства включват и осигуровките на работодателя и работника, клас ,,прослужено време”, ДТВ, СБКО. Дори и така, средствата са повече от минимална работна заплата. Съгласно Наредбата за финансирането, те не могат да бъдат използвани за нищо друго, освен за заплати/ хонорари на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя.

Друг иновативен елемент е изискването на алинея 8 към член 52А, която определя, че неизразходваните през съответната година средства ще бъдат на практика загубени за съответното училище/ ДГ, тъй като ще бъдат приспаднати от субсидията за следващата година. Тази разпоредба бе въведена през юли 2023г и Център Амалипе настояваше за нейната промяна, така че образователните институции да могат да използват средствата по член 52А и през последващата година. В резултат, МОН и МС отмениха въвеждането на алинея 8, но само за 2023г. Това означава, че училищата и ДГ следва да изразходят всички средства по член 52А, отпуснати през 2024 до края на годината – в противен случай ще ги загубят!

Център Амалипе настоява за промяна в алинея 8, която да позволи използването на средствата за работа с уязвими групи, както през годината на отпускане, така и през следващата година!

В Заповедта за 2024г има промени в сравнение с 2023г – включени са нови училища и ДГ, някои са отпаднали, а други са променили групата, към която принадлежат. Внимание: операция ,,Утвърждаване на интеркултурното образование…” по Програма Образование изисква партньорство между училища с висока концентрация на уязвими групи (четвърта и пета група) и такива с ниска концентрация или без концентрация. Именно настоящата заповед определя, кои образователни институции са с висока и кои – с ниска концентрация!

Практиката да бъдат отпускани средства от държавния бюджет за работа с уязвими групи започна през 2018 година. Съгласно класификацията на МОН близо половината от общообразователните училища (начални, основни, обединени и средни училища) са с концентрация на уязвими групи. Такива са и една трета от професионалните гимназии, както и една четвърт от детските градини. Към този момент нито една от профилираните гимназии не е с концентрация на уязвими групи.

От 2023 г. средствата за работа с уязвими групи, получавани от училищата и детските градини, включват и специален ресурс за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя.

Вижте Заповедта за разпределяне на средствата за работа с уязвими групи между училища и ДГ тук

Вижте още:

Трансферите към училищата и ДГ за работа с уязвими групи: защо се бавят и какво следва да се направи?

Актуално: трансферите за училищата и детските градини с концентрация на уязвими групи вече са одобрени и ще бъдат получени до дни

Актуализиран списък на средствата за работа с узявими групи за 2023 г. по училища и детски градини

Средствата за работа с уязвими групи по училища и детски градини през 2023 година

Финансирането на училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи през 2023 г.: повече информация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *