Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Търсят фирма изпълнител за благоустрояване, основен ремонт и реконструкция на алеи и озеленени площи в жк. „Саранск“

От началото на седмицата се събират оферти от строителни фирми за изпълнение на обществена поръчка, чиято цел е да се извърши благоустрояване, основен ремонт и реконструкция на алеи и озеленени площи в жк. „Саранск“, УПИ I, кв. 2а по плана на гр. Ботевград – ЗОНА 3 и ЗОНА 4, включени в предмета на съответната обособена позиция, а именно:

– Обособена позиция №1: „Благоустрояване, основен ремонт и реконструкция на алеи и озеленени площи в жк. „Саранск“, с обхват УПИ I – за комплексно жилищно строителство, обществено обслужване и озеленяване в кв. 2а по плана на гр. Ботевград – ЗОНА 3“ – предвидено е благоустрояване на околоблоково пространство, места за паркиране, места за отдих и детска площадка или кът за игра в обхвата около бл.№9 на жк. Саранск. Към момента основните алеи за достъп до жилищата сграда са частично изградени, като на места липсва ясен контур на платното и тротоарните настилки са амортизирани. Достъпа до жилищния блок пешеходен и автомобилен се осъществява чрез алеи. Предвижда се подмяна на бордюри и тротоарни настилки, изграждане на нови площи с озеленяване, отводняване на пътните платна и междублоковите пространства, както и подмяна на уличното осветление и монтаж на парково обзавеждане. Инвестиционните намерения са с площ – 7 715 м²

– Обособена позиция №2: „Благоустрояване, основен ремонт и реконструкция на алеи и озеленени площи в жк. „Саранск“, с обхват УПИ I – за комплексно жилищно строителство, обществено обслужване и озеленяване в кв. 2а по плана на гр. Ботевград – ЗОНА 4“ – предвидено е благоустрояване на околоблоково пространство, места за паркиране, места за отдих и детска площадка или кът за игра в обхвата около бл.№10 на жк. Саранск. Към момента основните алеи за достъп до жилищата сграда са частично изградени, като на места липсва ясен контур на платното и тротоарните настилки са амортизирани. Достъпа до жилищния блок пешеходен и автомобилен се осъществява чрез алеи. Предвижда се подмяна на бордюри и тротоарни настилки, изграждане на нови площи с озеленяване, отводняване на пътните платна и междублоковите пространства, както и подмяна на уличното осветление и монтаж на парково обзавеждане. Инвестиционните намерения са с площ – 7 942 м².

Всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение, както и техните количества са посочени в инвестициония проект и количествената сметка за всяка обособена позиция към настоящата документация.

Прогнозната стойност на обществената поръчка с двете обособени позиции е 716 750,00 лв. без ДДС. Заинтересованите фирми могат да подават заявления или оферти за участия в обществената поръчка до 13 май 2024 г. вкл.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *