Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Общинските съветници одобриха и гласуваха учредяване на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Ботевград

Общински съвет-Ботевград прие на своето редовно заседание днес  предложението на кмета на общината, Иван Гавалюгов, учредяване на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Ботевград. С това бе приет и Правилник за организацията и реда на работа на Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Ботевград. Предложението бе подкрепено с гласовете на 26 общински съветници. С него се цели да се осигурява последващата реализация на младите кадри в лечебното заведение на територията на Община Ботевград- МБАЛ-Ботевград.

С Правилника се определят условията и реда за отпускане на стипендии на студенти, постъпили за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по Медицина или „Бакалавър“ по Здравни грижи по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“ и „Рехабилитатор“, които са сключили предварителни договори с „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД.

Общинският фонд е инструмент на социалната и кадрова политика, водена от Община Ботевград, като начин за адекватно подпомагане, респективно привличане и задържане на медицински специалисти в сектор „Здравеопазване“ на местно ниво. Това, от своя страна, е израз на социалната ангажираност на местното самоуправление за опазване здравето и живота на жителите на общината. Това са мотивите на вносителя – кметът Иван Гавалюгов.

Подпомагането на младите кадри в сектор «Здравеопазване» ще се осъществява със средства, които се осигуряват от бюджета на Община Ботевград. Средствата могат да се набират и чрез публични финансови програми и проекти, дарителски и благотворителни кампании. Средствата, които се отпускат за стипендии на едно лице, са в размер до 70 % от минималната работна заплата за страната месечно.

Сред условията за кандидатстване стажантите трябва  да не са прекъсвали обучението си за повече от една година, освен в случаи на заболяване или майчинство и да са сключили предварителен договор за сключване на трудов договор с МБАЛ – Ботевград.

В хода на обсъждане на Докладната записка бяха направени предложения за промени от общинският съветник от групата на БСП Георги Данов, които бяха подкрепени само от групата на БСП и на КОНПИ. Данов предложи в Правилника да отпадне условието при кандидатстване за стипендия от Общинския фонд стажантите в лечебното заведение да са завършили успешно минимум първи семестър на първи курс и вместо това предложи да се вземе оценката от дипломата за завършено средно образование, ако студентът се обучава в първи семестър и по този начин студентът няма да губи стипенция през този първи семестър. В Правилника е записано, че одобрените за отпускане на стипендии кандидати се задължават след завършен първи курс да провеждат ежегодно задължителен летен стаж в МБАЛ-Ботевград за период от 20 дни без трудово възнаграждение, като при това условие е допустимо кандидатът да е сключил друг вид трудов договор през останалото време от годината, със съгласието на управителя на лечебното заведение. Предложението на Данов бе текстът без трудово възнаграждение да отпадне.

Общинскит съветник д-р Цветелина Владимирова от ПП МИР направи пояснения към предложенията на Данов, като заяви, че отпускането на стипендии във всички ВУЗ-ве става на база успех след първия семестър, а стажуването през лятото, в рамките на 20 дни без възнаграждение, било задължение на стажантите. Д-р Владимирова отправи благодарност към общинското ръководство, че този Правилник е вече факт и че с него се постига нещо положително за нашето общество.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *