Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Общинските съветници приеха отчета на МБАЛ Ботевград за 2023 година (ВИДЕО)

Многопрофилната болница за активно лечение „Ботевград“ ЕООД изготви своя финансов отчет за 2023 година, който показва значително подобрение във финансовата му стабилност. Той бе внесен за гласуване в ОбС – Ботевград на сесията на 25 април, като беше приет с пълно мнозинство от общинските съветници.

Според представените данни, общите приходи от оперативната дейност през 2023 г. достигат 7 452 хиляди лева, което е увеличение от 204 хиляди лева спрямо предходната година. Основната част от тези приходи, а именно 82.07%, произлизат от медицинските услуги, като те се увеличават със 747 хиляди лева спрямо 2022 година. Този ръст е отразен и в общата приходна структура на центъра.

Заедно с приходите и разходите за оперативна дейност също са се увеличили през 2023 година, достигайки 7 330 хиляди лева. Намаляването на разходите за суровини и материали е компенсирано от увеличението на разходите за персонал и външни услуги. Основната част от разходите за персонал се дължи на трудовите възнаграждения, социалните и здравните осигуровки, които общо съставляват 71.68% от разходите за оперативна дейност.

Въпреки увеличението на разходите, МБАЛ „Ботевград“ завършва годината с положителен финансов резултат, като счетоводната печалба е 111 442,74 лева след облагане с данъци, което се дължи на увеличението на приходите от медицински услуги. Освен това, размерът на вземанията на центъра се увеличава, както и задълженията му. Списъчния състав на персонала към края на 2023 г. е 176 човека, а средната заплата към края на годината е 2 229 лева.

След анализ на отчета и сравнение с предходни години се очертава положителна тенденция на подобряване икономическите показатели на дружеството.

По време на редовното заседание на ОбС – Ботевград управителят на болницата д-р Орлин Цветков представи отчета в резюме. Кметът Иван Гавалюгов представи становището си по отчета на МБАЛ „Ботевград“ ЕООД и похвали и благодари на управителя за положителните финансови резултати.

Общинските съветници задодаха няколко въпроса, свързани с функционирането и служителите на болницата, към управителя д-р Цветков. Един от тях бе и за тенденциозния кадрови проблем в тази сфера. Той разясни казуса и представи своята визия за привличане на млади кадри в Ботевградската болница.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *