Актуални новини

Днес 16 ученици от 12 клас на ТПГ „Ст. Панчев" - Ботевград получиха дипломите си за средно образование, на 27  бе...

Общински съвет Ботевград гласува решение за предоставяне на 3 броя специализирани автомобила на Общинско предприятие „Благоустройство и комуналио стопанство” -...

Общински съвет-Ботевград не уважи искането на Цветозар Гаврилов, да освободи заеманата от него длъжност "Управител" на "ВиК Бебреш" ЕООД Ботевград....