Актуални новини

Във връзка с извънредното положение на пандемия от COVID19 Oбщински съвет Ботевград  заседава с допълнителна точка на редовната сесия вчера...

Във връзка с обявеното извънредно положение, Дирекция „Социално подпомагане“ – Ботевград, разширява начините за достъп до административните си услуги, както...

Дирекция "Бюро по труда" Ботевград излезе с важно съобщение: То гласи: Уважаеми граждани! Обръщаме Ви внимание, че съгласно чл. 355...