Ботевград

Заключителна пресконференция постави финала на проектъа за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 5 многофамилни жилищни сгради в гр....