Видео новини

Гласът на хората

На предизборна среща в Ботевград, кандидати за депутати от партия Има такъв народ“ запознаха хората с идеите на партията и...

Георги Иванов от Ботевград вече две години е кординатор на партия "Има такъв народ" в община Ботевград. За него "Има...

Най-важното, което не успяхме да довършим в коалиционното правителство, е да разрешим големия проблем с т.нар. инхаус договори, по които...

Съгласно предвижданията на Общия устройствен план но община Ботевград, разширението на град Ботевград и изграждането на нови жилищни квартали е...