Видео новини

Гласът на хората

Предупрежденията за контролирано използване на пиротехнически средства и забраната им за продажба на малолетни и непълнолетни, явно не пречи не...

"Село Елов дол има много проблеми, характерни за много населени места , с малко жители и отдалечени от общинските центрове"....

На 4 номври 2022 г. бе голeмият концерт-спектакъл по случай 110 години гимназиално образование в община Ботевград. Преди началото на...

Президентът на Република България -  Румен Радев с Постановление удостои ППМГ"Акад.проф.д-р Асен Златаров" с Почетен знак на Президента. Наградата бе...

На предизборна среща в Ботевград, кандидати за депутати от партия Има такъв народ“ запознаха хората с идеите на партията и...

Георги Иванов от Ботевград вече две години е кординатор на партия "Има такъв народ" в община Ботевград. За него "Има...