Горещи новини

ЗАПОВЕД №ОА-143/13.03.2020г.      На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020г....

Със заповед №ОА-137/09.03.2020 г., на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.63 от Закон за...

Общински съвет Ботевград предстои да приеме Наредба за условията и реда по регистриране за участие в електронно класиране, кандидатстване,записване, отписване...