София област

Представители на 52 общини от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София област, които влизат в Югозападния район за планиране участват...

С оглед осигуряване на безопасността на движението по време на празничните и почивни дни, по разпореждане на главния секретар на...