София област

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров получи писмо от заместник генералния секретар на Китайската асоциация по образование за международен...

Представители на 52 общини от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София област, които влизат в Югозападния район за планиране участват...

С оглед осигуряване на безопасността на движението по време на празничните и почивни дни, по разпореждане на главния секретар на...