Проектът  „Търсещи, знаещи и можещи в Европа”, който ПГТМ“Хр. Ботев“ спечели миналата година по програма „ЕРАЗЪМ +” 2014-2020г, бе представен...