Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Дисциплинарно уволнената инж. Катя Ценева ще търси правата си в съда

Директорът на ТПГ“Ст.Панчев“Ботевград инж. Катя Ценева тази сутрин в 08.30ч. получи заповедта си за уволнение –  не на работното си място, а пред дома й, на ул .“Васил Левски“ 25 в с.Трудовец. Заповедта й е връчена от името на Росица Иванова- Началник на Регионалното управление по образование – София регион. Заповедта й е била връчена от Георги Панков, юристът Йвайло Христов и Мирослав Братоев – представители на Регионалния инспекторат.

Основанието за уволнението на инж. Ценева е дисциплинарно уволнение по чл. 192, ал.1  от Кодекса на труда. Мотивите за дисциплинарното уволнение са:

По повод публикация във в-к „Ботевградски вести“ г-жа Ценева е предоставила информация, без да е упълномощена от Началника на РУО относно това, че съотношението на присъстващи и неприсъстващи ученици в училищата на територията на община Ботевград е 50:50. След това директорът е участвал в други предавания, където е изнесла неверни данни. В заповедтта се посочва, че инж. Ценева злоупотребява с доверието и уронва доброто име на образователната институция и РУО-София регион, и е нарушила разпоредбите на чл.187, ал.1, т.8 от Кодекса на труда.

При извършена проверка на 8 май в учебното заведение се обучават 342 ученици в дневна форма на обучение, разпределени в 16 паралелки, като отсъстващите за деня в учебното заведение са 231 ученици, което представлява 67,54% от записаните.

При извършена проверка на 21 юни 2019г в учебното заведение се обучават 295 ученици, разпределени в 13 паралелки, като отсъстващите за деня са 168 или 56.95%.

В заповедта е записано, че при всички извършени проверки през учебната година, средният брой на отсъстващи ученици е  56.40% от записаните ученици. С това Началникът на РУО счита, че инж. Ценева е нарушила чл.258 , ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование. Също така в заповедта се посочва, че е нарушена разпоредбата на чл.19, ал.2, т.3 от Наредбат 12 за статута и професионалното развитие на учителите , директорите и другите педагогически специалисти относно целесъобразното и законосъобразно разходване на средства. Съгласно чл.19, ал.2, т.15 посочената наредба в заповедта е записано, че директорът не е упражнила контролните си функции за коректното отразяване присъствието на учениците от страна на учителите в повереното й училище. Също така е изтъкнато, че инж. Ценева е нарушила задължението си от раздел 5, ал.1, т.1.1 от длъжностната си характеристика, за осигуряване качеството и резултатите в образователния процес.

Инж. Катя Ценева коментира случилото се като парадоксално, от гледна точка на това, че я уволняват не на работното й място. Относно присъствието на учениците, тя е направила всичко необходимо те да присъстват по време на учебния процес, но решаваща роля в това отношение имат родителите на децата и самите ученици.

Директорът е категорична, че ще търси правата си в съда. Още от днес тя се е заела с юридическата страна на въпроса. Срокът за обжалване в Районен съд-Ботевград е 14-дневен от датата на връчване на заповедта за уволнение.

1 коментар на “Дисциплинарно уволнената инж. Катя Ценева ще търси правата си в съда

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *