Проекти за по 2 млн.лв за реконструкция на ВиК мрежата в Трудовец и Врачеш подготвя Община Ботегврад пред ПУДООС

Община Ботевград възнамерява да кандидатства пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на проектни предложения за реконструкция и доизграждане на съществуваща ВиК инфраструктура в селата Трудовец и Врачеш. За реконструкцията на ВиК мрежата във всяко едно от двете населени места са предвидени по 2 млн.лв .

Съгласно взето решение на Управителния съвет на ПУДООС, в обхвата на приоритетните за финансиране области в сектор „Управление на водите“ попадат и проекти за изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации между 2 000 до 10 000 екв. ж., за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води. Финансовите средства, които могат да бъдат осигурени от ПУДООС, представляват 100 % безвъзмездно финансиране.

Към настоящия момент са изготвени следните инвестиционни проекти за реконструкция и доизграждане на съществуващата ВиК инфраструктура:
– „Реконструкция на водопроводната система в с. Трудовец и с. Врачеш. община Ботевград“;
– „Доизграждане на канализационната мрежа на село Трудовец, община Ботевград“;
– „Доизграждане на канализационната мрежа на село Врачеш, община Ботевград“.

Изпълнението на проектите за реконструкция и доизграждане на съществуващата ВиК инфраструктура в селата Tрудовец и Врачеш е от особена значимост за жителите на двете населени места и би довело до множество положителни резултати, сред които осигуряване на достъп до качествена ВиК инфраструктура и подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата в общината като пяло.

Решението за кандидатсване пред ПУДООС ще бъде взето на предстоящото редовното заседание на Общински съвет Ботевград, на 19 септември от 17.00ч.

6 thoughts on “Проекти за по 2 млн.лв за реконструкция на ВиК мрежата в Трудовец и Врачеш подготвя Община Ботегврад пред ПУДООС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *