Проекти за по 2 млн.лв за реконструкция на ВиК мрежата в Трудовец и Врачеш подготвя Община Ботегврад пред ПУДООС

Община Ботевград възнамерява да кандидатства пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на проектни предложения за реконструкция и доизграждане на съществуваща ВиК инфраструктура в селата Трудовец и Врачеш. За реконструкцията на ВиК мрежата във всяко едно от двете населени места са предвидени по 2 млн.лв .

Съгласно взето решение на Управителния съвет на ПУДООС, в обхвата на приоритетните за финансиране области в сектор „Управление на водите“ попадат и проекти за изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации между 2 000 до 10 000 екв. ж., за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води. Финансовите средства, които могат да бъдат осигурени от ПУДООС, представляват 100 % безвъзмездно финансиране.

Към настоящия момент са изготвени следните инвестиционни проекти за реконструкция и доизграждане на съществуващата ВиК инфраструктура:
– „Реконструкция на водопроводната система в с. Трудовец и с. Врачеш. община Ботевград“;
– „Доизграждане на канализационната мрежа на село Трудовец, община Ботевград“;
– „Доизграждане на канализационната мрежа на село Врачеш, община Ботевград“.

Изпълнението на проектите за реконструкция и доизграждане на съществуващата ВиК инфраструктура в селата Tрудовец и Врачеш е от особена значимост за жителите на двете населени места и би довело до множество положителни резултати, сред които осигуряване на достъп до качествена ВиК инфраструктура и подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата в общината като пяло.

Решението за кандидатсване пред ПУДООС ще бъде взето на предстоящото редовното заседание на Общински съвет Ботевград, на 19 септември от 17.00ч.

6 thoughts on “Проекти за по 2 млн.лв за реконструкция на ВиК мрежата в Трудовец и Врачеш подготвя Община Ботегврад пред ПУДООС

  1. Два милиона за водопроввод, колкото и за кръговвото при Розите.

  2. Два милиона, както шестте милиона за водопровода на Литаково.

  3. Иванеееее, Иване, нищо не става от тебе!Ако не са сайтоввете да ти лижат гъза.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.