Определиха таблата между „Фреш маркет“ и х-л „Ботевград“ за разлепване на агитационни материали за местния вот

Кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов със заповед определи местата за поставяне на агитационните материали при провеждането на предизборната кампания за местни избори 2019.

Предизборната кампания започва от днес – 27 септември и приключва на 25 октомври 2019 г – в 00.00ч. Изборите ще бъдат възпроизведени на 27 октомври.
Поставянето на агитационните материали се разрешава единствено на определените табла, намиращи се на пл.“Освобождение“ – между „Фреш маркет“ и хотел „Ботевград“. Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.

Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерство на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите. За ползване на зали, общинска собственост в предизборната кампания се подава заявление до кмета на общината не по-късно три дни преди датата на провеждането на мероприятието.
Със заповедта кметът забранява:

– унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите; 

– публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания; 

– използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

– използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави; 

– използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на кандидатите; 

– използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения; 

– използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

– провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения,  институции,  държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала; 

– провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации; 

– предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

– предизборна агитация от служители на вероизповеданията;   

– поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;  

– в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.  
– кметовете на кметствата и кметските наместници определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на съответното кметство.
– по решение на Общинската избирателна комисия кметът на общината, кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи.

В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

В срок до 7  дни след изборния ден  (3 ноември 2019 г.) партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

За спазване на разпоредбите в заповедта ще следят служителите на дирекция  „Обществен ред и сигурност”. 

Контролът по изпълнение на заповедта се възлага на Стефка Граматикова – секретар на община Ботевград, кметовете на кметства и кметските наместници от населените места в общината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *