Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжност: Специалист в отдел „Териториално и селищно устройство“

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  1. Образование: средно / средно-техническо
  2. Професионален опит: не се изисква
  3. Качества: работа в екип, комуникативни умения и професионална компетентност.
  4. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност – работа с  MS Office  и  специализиран технически  софтуер.

Кратко описание на длъжността:

Извършва справки и обслужване на граждани: осъществява достъп по електронният портал на „Кадастрално-административната информационна система“/КАИС/ на Агенцията по кадастър, приемане, обработка и предаване на заявления от и към Агенцията и извършване на справки за движението им. Отговаря за правилното водене и съхранение на документите, които се изготвят и стриктното спазване на сроковете за изготвянето им.

Необходими документи:

  1.  Заявление за работа – свободен текст
  2. Автобиография
  3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен
  4. Копие от трудова книжка
  5. Документи за придобита квалификация  /ако има/

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите от  03.12.2019г. до 31.12.2019г. включително.

Документите накандидатитесе приемат на гишеДеловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград            

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *