Ден: 18.12.2019

По повод решение на Върховен административен съд , с което отменя решение на Административен съд -София област и оставя в...