Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград обявява свободно работно място за длъжността Главен експерт към отдел „Териториално и селищно устройство“

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Главен експерт към отдел „Териториално и селищно устройство“

Изисквания за заемане на Главен експерт:

1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър”.

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 2 години.

3. Допълнителни изисквания – компютърна грамотност – MS Office, да познава нормативната уредба в областта, касаеща пряката му работа.

4. Качества: работа в екип, комуникативни умения, професионална компетентност

5. Допълнителни изисквания, носещи предимство:

– Професионално направление: Строителство, архитектура и геодезия;

– Работа с AutoCAD.

Кратко описание на длъжността:

  1. Извършва справки и обслужване на граждани: технически процедури по разрешаване и одобряване на проекти за ПУП; изготвяне на копия от действащи планове и съвместени скици; поддръжка и актуализация на действащите планове; изготвяне удостоверения; дейности и кореспонденции, свързани с кадастър и регулация.
  2. Проучва, синтезира и обработва насочените към него преписки; изготвя необходимите писмени становища, справки и отговори на заявления, молби и жалби. 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка.

5. Документи за придобита квалификация.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите от  03.12.2019г. до 31.12.2019г. включително.

Документите накандидатитесе приемат на гишеДеловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград            

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *